Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku

Autor

  • Kamila Pawełczyk-Dura Archiwum Państwowe w Łodzi Polska

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.06

Słowa kluczowe:

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, patriarchat, Komisja Przedsoborowa 1906-1907, Sobór Lokalny 1917-1918, Tichon (Biełławin)

Abstrakt

Odejście od patriarchatu nastąpiło w Rosji na początkach XVII wieku. Decyzja cara Piotra I o powołaniu kolegialnego Świątobliwego Synodu Rządzącego na czele z oberprokuratorem stała się przedmiotem sporów między zwolennikami i przeciwnikami patriarchatu. Dyskusje o roli i miejscu patriarchy w strukturze rosyjskiego zarządu cerkiewnego wybrzmiały najpełniej podczas posiedzeń Komisji Przedsoborowej (1906-107) i Soboru Lokalnego (1917-1918), przywracającego godność pierwszego biskupa i stanowiącego symboliczne zakończenie polemik podejmowanych w tym temacie. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia przeciwstawnych stanowisk. Poprzez analizę wystąpień aktywnych uczestników tych zgromadzeń pokazano różnorodność przywoływanych argumentów historycznych i kanonicznych oraz współczesnych potrzeb wspólnoty.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiwa:

Государственный архив Российской Федерации Всероссийский Церковный Поместный Собор (Священный Собор) ф. 3431, оп. 1, д. 4; 5; 6; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32.

Протоколы заседаний Собора I сессии, д. 4.

Протоколы заседаний Собора II сессии, д. 5.

Протоколы заседаний Собора III сессии, д. 6.

Протокол и стенограмма заседания Собора от 28 октября 1917 года посвященного рассмотрению вопроса о восстановлении патриаршества в России и кодификации канонического права. Материалы к протоколу, д. 32.

Протокол заседания Собора от 11 октября 1917 года посвященного обсуждению вопроса о восстановлении патриаршества в России, об информации населения о работе Собора, о возвращении церковных типографии реквизированных местными советами. Материалы к протоколу, д. 25.

Протокол заседания Собора от 23 октября 1917 года посвященного обсуждению вопроса о восстановлении патриаршества, об организации митрополичьей кафедры в Бессарабии, о передаче церковно-приходских школ в ведение Министерства просвещения. Материалы к протоколу, д. 30.

Протокол заседания Собора от 21 октября 1917 года посвященного обсуждению вопроса о восстановлении патриаршества в России, об автокефалии (автономии) грузинской церкви, об изменениях в личном составе Собора. Материалы к протоколу, д. 29.

Протокол заседания Собора от 14 октября 1917 года посвященного обсуждению вопроса о восстановлении патриаршества в России, о плане работы Собора, о переговорах с Временным правительством об оставлении приходских школ. Материалы к протоколу, д. 26.

Протокол и стенограмма заседания Собора от 19 октября 1917 года посвященного рассмотрению вопроса о восстановлении патриаршества и о передаче церковно-приходских школ в ведение Министерства просвещения. Материалы к протоколу, д. 28.

Протокол и стенограмма заседания Собора от 25 октября 1917 года посвященного рассмотрению вопроса о восстановлении патриаршества в России. Материалы к протоколу, д. 31.

Czasopisma:

„Kirche im Osten”: 1995 (nr 23).

„Богословский вестник”: 1917 (№ 10/12).

„Богословский сборник Православного Свято-Тихоновского богословского института”: 1999 (№ 2; 4).

„Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия: История. История Русской Православной Церкви”: 2010 (№ 2).

„Журнал Московской Патриархии”: 1996 (№ 11).

„Московские Епархиальные Ведомости”: 2011 (№ 7/8).

„Прибавления к Церковным ведомостям”: 1905 (№ 45); 1906 (№ 21; 22).

„Церковный вестник”: 1906 (№ 4).

Opracowania:

Muszyński M., Władza kościelna w prawosławiu rosyjskim według Soboru Lokalnego 1917-1918 r., Warszawa 2006 [maszynopis: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego].

Pawełczyk-Dura K., Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917-1927), Lublin 2014.

Бабкин М. А., Священство и Царство. Россия начало XX века – 1918 г. Исследования и материалы, Москва 2011.

Бычков С. С., Большевики против Русской Церкви. Очерки поистории Русской Церкви (1917-1941 гг.), Москва 2006, т. 2.

Русская Церковь и императорская власть. Очерки по истории Православной Российской церкви 1900-1917 гг., Москва 1998, т. 1.

Владислав (Цыпин), История Русской Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005), Москва 2007, c. 340.

Георгий (Ореханов), На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская революция, Москва 2002.

Дело великого строительства церковного. Вoспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов, ред. В. Н. Воробьёв, Москва 2009.

Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. Материалы, ред. В. Н. Воробьёв, Москва 1996.

Журналы и протоколы Высочайше учрежденного Предсоборного присутствия, Санкт-Петербург 1906, т. 1 i 2.

Иакинф (Дестивель), Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности, Москва 2008.

Каноны или Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отцев, Монреаль 1974.

Поспеловский Д. В., Русская православная церковь в XX веке, Москва 1995.

Священномученик Иларион (Троицкий). Творения в трёх томах, Москва 2004, т. 3 .

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918. Обзор деяний, третья сессия, сост. А. Г. Кравецкий, Г. Шульц, Москва 2000.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918. Обзор деяний, вторая сессия, сост. А. А. Плетнева, Г. Шульц, Москва 2001.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918. Обзор деяний, первая сессия, сост. А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева, Г. А. Шредер, Г. Шульц, Москва 2002.

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния, Москва 1994, т. 1 i 2.

Соколов И. И., О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии, Санкт-Петербург 2003

Фирсов С. Л., Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг), Москва 2002

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Pawełczyk-Dura, K. (2017). Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku. Elpis, (19), 43–50. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.06

Numer

Dział

Artykuły