Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.16

Słowa kluczowe:

Prawosławie, Polska, kalendarz liturgiczny, lokalna tradycja, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, liturgika

Abstrakt

W niniejszym artykule chciałbym scharakteryzować współczesną praktykę liturgiczną Kościoła prawosławnego w Polsce. Krótka analiza skupi się na charakterystyce tradycji liturgicznej wskazanej przez kalendarz liturgiczny. Z wielu elementów tworzących roczny cykl liturgiczny, treść artykułu skoncentruje się na lokalnych, charakterystycznych jedynie dla Kościoła prawosławnego w Polsce obrzędach i świętach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bendza, M. (1978). Ks. Maksym Sandowicz – życie i działalność. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 3-4, 106–118.

Bołtryk, M. (1994). Za trwanie w wierze. Kanonizacja o. Maksyma Sandowicza. Przegląd Prawosławny, 10, 4–7.

Charkiewicz, J. (2004). Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Godun, A., & Konachowicz, A. (2006). Dziesiąty piątek po Wielkanocy w Rajsku. Archiwum serwisu internetowego Cerkiew.pl. Pobrano 27 listopad 2014, z http://www.old.cerkiew.pl/news.php?id=4681

Klimaszewska, J. (1961). Zakazy magiczne związane z rokiem obrzędowym w Polsce. Etnografia Polska, 4.

Klinger, J. (1998). Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego. Białystok.

Kmietowicz, F. A. (1994). Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem”. Białystok: Orthdruk, sp. z o.o.

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. (2014). Pobrano 14 listopad 2014, z http://www.orthodox.pl/wp-content/uploads/2014/03/Komunikat.pdf

Kuprianowicz, G. (2003). Tysiąclecie świadectwa Prawosławia na Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 6, 4–5.

Lehr-Spławinski, T. (1961). Czy są ślady istnienia liturgii cyrylo-metodiańskiej w dawnej Polsce? W Od piętnastu wieków (ss. 35–41). Warszawa.

Leśniewski, K. (2013). Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego. Elpis, 15, 33–40.

Ławreszuk, M. (2014). Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Matka Boża Bolesna – Święta Woda. (2014). Pobrano 27 listopad 2014, z http://gloria.tv/?album=6225&media=316903&language=K9ZrQhDBvUq

Mironowicz, A. (2006). Kościół prawosławny w Polsce. Białystok.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1924 r. (1924). W Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (T. 10).

Sosna, G. (2001). Święte miejsca i cudowne ikony Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie. Białystok.

Tofiluk, J., Ławreszuk, M., Makal, P., & Charkiewicz, J. (2012). Kalendarz prawosławny 2013. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Tofiluk, J., Ławreszuk, M., Makal, P., & Charkiewicz, J. (2013). Kalendarz prawosławny 2014. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Tofiluk, J., Ławreszuk, M., Makal, P., & Charkiewicz, J. (2014). Kalendarz prawosławny 2015. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Uchwała Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o zaliczeniu do grona świętych Chełmskich i Podlaskich Męczenników XX wieku. (2003). Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 3, 3–5.

Żywot świętego ojca naszego kapłana-męczennika archimandryty Grzegorza. (1995). Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 4, 5–24.

Арранц, М. (1999). Око церковное. Переработка опыта ЛДА 1978 г. История Типикона. Москва.

Богослужебные указания на 2013 год. (2012). Москва.

Деяния Юбилейного Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX столетия. (2000). Москва. Pobrano 24 maj 2015, z http://www.patriarchia.ru/db/text/423849.html

Житие священномученика о. Максима Сандовича. (1994). Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 10, 18–20.

Журнал №53. (2003). Журналы заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви, 53. Pobrano z http://www.sedmitza.ru/lib/text/429523/

Максим Сандович, сщмч. (b.d.). Православный календарь. Pobrano 20 listopad 2014, z http://days.pravoslavie.ru/Images/ii13612&1903.htm

Минея-Май. (2002) (T. 3). Москва.

Православный церковный календарь на 2014 год. (2013). Русская Православная Церковь.

Саитидзе, Г. (2012). Григорий. W Православная энциклопедия.

Скорлупин, А. (2013). Девятая Пятница по Пасхе в Соликамске. Pobrano 27 listopad 2014, z http://blagosever.ru/novosti/devjataja-pjatnica-po-pashe-v

Чичеров, В. (1957). Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI - XIX веков. Москва.

Tofiluk, J., Ławreszuk, M., Makal, P., & Charkiewicz, J. (2013). Kalendarz prawosławny 2014. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2015). Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Elpis, (17), 121–126. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.16

Numer

Dział

Artykuły