Cisza w nabożeństwie prawosławnym

Słowa kluczowe: liturgia, liturgika, Prawosławie, nabożeństwo, cisza, ciche modlitwy

Abstrakt

Analizując współczesną prawosławną tradycję liturgiczną z trudem odnajdziemy w niej ciszę. Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać, że element ten nie jest w prawosławnej liturgice obcy oraz że posiada w niej swoje miejsce i celowość.

Bibliografia

Афанасьев Н. Н., Трапеза Господня, Париж 1952.

Алымов В., Лекции по Исторической Литургике, Holy Trinity rthodox School, maszynopis, http://www.holytrinitymission.org/books/russian/historical_liturgics_v_alimov.zip, 16.06.2012.

Арранц М., Евхаристия Востока и Запада, Москва 1999.

Calivas Alciviadis C., The Sacramental Life of the Orthodox Church, online: http://www.goarch.org/ourfaith/ourfaith7106, dostęp:3.10.2014.

Голубцов А. П., О причинах и времени замены гласного чтения литургийных молитв тайными, [w:] Богословский вестник, 1905, nr 9, s. 69–70.

Карабинов И. А., Лекции по литургике. Читанныя студентам (XIX) и (ХХ) курсов С. Петербургской Духовной Академии в 1911-1912 уч. году, Литография Богданова, Санкт-Петербург 1912.

Ławreszuk M., Modlitwa wspólnoty: historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

Ławreszuk M., Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, [w:] Elpis, 14 2012, s. 139-145.

Мансветов И. Д., Церковный устав (Типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви, Москва 1885.

Mień A., Sakrament Słowo Obrzęd. Prawosławna Służba Boża, Łuków 1992.

Paprocki H., Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna Liturgii bizantyjskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Porządek jutrzni, tłum. ks. H. Paprocki, online: liturgia.cerkiew.pl /pages/File/docs/hora-03-jutrznia.pdf, dostęp: 03.10.2014.

Скабалланович М., Толковый Типикон. Объяснительное изъяснение Типика с историческим введением, Издание Сретенского монастыря, Москва 2004.

Тафт Р. Ф., Евхаристическая Анафора возносилась тайно или гласно? [w:] Статьи. ΙΙ. Литургика, Р. Ф. Тафт, Голованов, Омск 2011, s. 253-302.

Тафт Р. Ф., Было ли традиционно для ранней Церкви чтение вслух литургических молитв? [ w:] Статьи. ΙΙ. Литургика,Р. Ф. Тафт, Голованов, Омск 2011, s. 303-310.

Opublikowane
2017-12-20
Jak cytować
Ławreszuk, M. (2017). Cisza w nabożeństwie prawosławnym. Elpis, (19), 79-84. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.10
Dział
Artykuły