Nr 14 (2012)

					Pokaż Nr 14 (2012)
Opublikowane: 2012-11-28

Artykuły

 • Słowo wstępne

  Ks. Metropolita Sawa
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.01
 • Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym.

  ks. Henryk Paprocki
  11-39
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.02
 • Globalizacja w nauczaniu Kościoła prawosławnego i stanowisko Kościoła Grecji w tej kwestii.

  Athanasios A. Angelopoulos
  41-63
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.03
 • Demokracja w pojęciu Kościoła prawosławnego.

  Grigorios M. Liantas
  65-74
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.04
 • Współczesne kierunki antropologiczne w jednoczącej się Europie.

  Ks. Archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
  75-87
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.05
 • Wolność a europejskie konflikty zbrojne.

  Ks. Archimandryta Andrzej (Borkowski)
  89-96
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.06
 • Suwerenność narodowa a Unia Europejska.

  Antoni Mironowicz
  97-103
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.07
 • Wolność religijna i poprawność polityczna.

  Ks. Artur Aleksiejuk
  105-113
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.08
 • "Współczesna" antropologia chrześcijańska.

  Biskup Jerzy Pańkowski
  117-132
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.09
 • Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich".

  ks. Marek Ławreszuk
  133-153
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.10
 • O wspominaniu świętych podczas proskomidii.

  Jarosław Charkiewicz
  155-193
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.11
 • Modlitwy odmawiane przed amboną.

  ks. Henryk Paprocki
  195-215
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.12
 • Paschalia Kościoła prawosławnego: metody obliczania daty Paschy.

  ks. Marek Ławreszuk
  217-277
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.13
 • Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej: perspektywa judaizmu

  Ks. Artur Aleksiejuk
  279-306
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.14
 • Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku

  Antoni Mironowicz
  307-368
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.15
 • Stanowisko patriarchy Jeremiasza II Tranosa wobec zmiany kalendarza przez Watykan

  Ks. Archimandryta Andrzej (Borkowski)
  369-389
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.16
 • "Muzyka zwrócona ku Bogu"

  Anna Vorozhko
  413-437
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.17