„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego

  • Katarzyna Czarnecka Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  • Marek Ławreszuk Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej https://orcid.org/0000-0001-8051-8106
Słowa kluczowe: słownik, mikrostruktura, artykuł hasłowy, terminologia, prawosławie, język religijny

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja projektu mikrostruktury „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”, realizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Moduł; dziedzictwo narodowe, I/2016). Autorzy przedstawiają schemat artykułu, obejmujący 10 segmentów: 1. Wyraz hasłowy, 2. Wymowa, 3. Warianty wyrazu hasłowego, 4. Odpowiedniki obcojęzyczne, 5. Kwalifikator, 6. Definicja, 7. Skrót, 8. Połączenia wyrazowe, 9. Synonimy, 10. Uwagi poprawnościowe. Następnie omawia się każdy z bloków, przedstawiając jego koncepcję, wybrane uzasadnienia, praktyczne rozwiązania i szczegółowe zasady zapisu danych.

Biogramy autorów

Katarzyna Czarnecka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PolskaMarek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii PrawosławnejBibliografia

Doroszewski W., 1958, Uwagi i wyjaśnienia wstępne, w: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1, Warszawa, s. XXX-XXXIV.

Engelking A., Markowski A., Weiss E., 1989, Kwalifikatory w słownikach – próba systematyzacji, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 300-314.

Kostiuczuk J., Tofiluk J., Ławreszuk M., Misijuk W., Charkiewicz J., 2016, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Białystok.

Kucała D., 1993, Kwalifikatory w niektórych dużych słownikach zachodnioeuropejskich (francuskich, hiszpańskich, angielskim i włoskim), w: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. III. Zakres selekcji i informacji, Studia Leksykograficzne, Kraków, s. 69–73.

Kurkiewicz J., b.r.w., Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, https://ijp.pan.pl/images/publikacje_elektroniczne/nsl_tom1/03kurkiewicz.pdf [dostęp 12.09.2017].

Kuryło E., 1993, Kwalifikatory w trzech największych dwudziestowiecznych słownikach języka polskiego, w: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. III. Zakres selekcji i informacji, Studia Leksykograficzne 4, Kraków, s. 61-68.

Majdak M., 2004, Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa w największych powojennych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne” XLIX, s. 283-316.

Markowski A,. 2012, Wykłady z leksykologii, Warszawa.

Skorupka S., 1989, Wstęp, w: Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa, s. 5–11.

Walczak B., 1988, Kwalifikatory w słownikach języka polskiego, w: Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław, s. 413-422.

Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50, Poznań 1994-2005.

Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2007, http://www.wsjp.pl/ [dostęp 15.02.2018].

Żmigrodzki P. (oprac.), 2015, Wielki słownik języka polskiego – zasady opracowania, wyd. II, Kraków 2015, http://www.wsjp.pl/pobieranie/Zasady_opracowania_WSJP.pdf [dostęp 15.02.2018].

Żmigrodzki P., 2009, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wydanie III rozszerzone, Katowice.

Opublikowane
2018-12-21
Jak cytować
Czarnecka, K., & Ławreszuk, M. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, (20), 221-230. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.24
Dział
Artykuły