Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku | Ławreszuk | Elpis

Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku

Marek Ławreszuk

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienia związane z duszpasterską opieką nad umierającym człowiekiem. Prawosławia wskazując na bezwarunkowe przykazanie miłości uczy, że miłość i wiara buduje więzi, których nawet śmierć nie jest w stanie przerwać. Cierpienia umierającego człowieka muszą być kompensowane troską, którą winni przejawiać rodzina, bliscy oraz duchowni. Artykuł
skupia się na poszukiwaniu praktycznych wskazówek związanych z kontaktem i opieką nad osobą umierającą. Przedstawione wnioski, wynikające z pasterskiego doświadczenia teologów oraz cerkiewnej praktyki modlitewnej, jednoznacznie potwierdzają konieczność zaangażowania duchownych i bliskich w pomoc i wsparcie osoby umierającej.


Słowa kluczowe


dying; pastoral theology; prayer; caring for the dying; Orthodoxy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akatyst o darowanie (wiecznego) odpoczynku zmarłym, w: Życie, choroba, śmierć, red. Anna Radziukiewicz, Białystok 2007.

Euchologion. Tom 1, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016.

Afanasjew M., Kościół Ducha Świętego, Białystok 2002.

Bloom A., Duchowny przy łóżku chorego, w: Życie, choroba, śmierć, red. Anna Radziukiewicz, Białystok 2007.

Блум А., Пастырство, Минск 2005.

Булгар Е., Рассуждение против ужасов смерти. Творения преосвященного Платона, митрополита Московского, Москва 1996.

Evdokimov P., Szalona miłość Boga, tłum. M. Kowalska, Białystok 2001.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, Warszawa 1989.

Schmemann A., Liturgia śmierci i kultura współczesna, Warszawa 2015, s. 11.
DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.