Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.04

Słowa kluczowe:

dying, pastoral theology, prayer, caring for the dying, Orthodoxy

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z duszpasterską opieką nad umierającym człowiekiem. Prawosławia wskazując na bezwarunkowe przykazanie miłości uczy, że miłość i wiara buduje więzi, których nawet śmierć nie jest w stanie przerwać. Cierpienia umierającego człowieka muszą być kompensowane troską, którą winni przejawiać rodzina, bliscy oraz duchowni. Artykuł
skupia się na poszukiwaniu praktycznych wskazówek związanych z kontaktem i opieką nad osobą umierającą. Przedstawione wnioski, wynikające z pasterskiego doświadczenia teologów oraz cerkiewnej praktyki modlitewnej, jednoznacznie potwierdzają konieczność zaangażowania duchownych i bliskich w pomoc i wsparcie osoby umierającej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2017). Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku. Elpis, (19), 29–33. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.04

Numer

Dział

Artykuły