Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Słowa kluczowe:

Kiriopascha, Pascha, Zwiastowanie Bogurodzicy, nabożeństwo, święto

Abstrakt

Poniższy artykuł dotyczy zagadnienia „Kiriopaschy”. Nazwa wskazuje na sytuację, w której niedziela Zmartwychwstania Pańskiego przypadnie na 25 marca tj. dzień, w którym Kościół prawosławny modlitewnie wspomina Zwiastowania Bogurodzicy. W artykule poruszono kwestię ustanowienia daty wspomnianego Theotokarnego święta oraz jej relacji w odniesieniu do Chrystusowej Paschy. Przedstawiono ponadto porządek nabożeństwa, który cechuje przypadek Kiriopaschy.

Bibliografia

Hieromnich Makary. (2016). Synaksarion. Żywoty świętych Cerkwi Prawosławnej spisane na Świętej Górze Atos. Hajnówka: Bratczyk.

Ławreszuk, M., ks. (2012). Paschalia Kościoła Prawosławnego: metody obliczania daty Paschy. Elpis, 14 (2012), 217-277.

Quenot, M. (2001). Zmartwychwstanie i ikona. Białystok: Orthdruk.

Danilevskij, I. N. (1998). Drevnââ Rusʹ glazami sovremennikov i potomkov (IX-XII vv.). Moskva [Данилевский, И. Н. (1998). Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). Москва].

Dionysii Exigui. Argumenta Paschalia. PL 67. 497-508.

Kaškin, A. (2017). Liturgika. Dvunadesâtye nepodvižnye prazdniki, t. 1. Saratov: Saratovskaâ Mitropoliâ [Кашкин, А. (2017). Литургика. Двунадесятые неподвижные праздники, t. 1. Саратов: Саратовская Митрополия].

Lebedev, D.A. (1905). Počemu prazdnik Pashi 25 marta nazyvaetsâ “Kiriopasha”. Bogoslovskij vestnik. t. 2. nr 5. 118-128 [Лебедев, Д.А. (1905). Почему праздник Пасхи 25 марта называется «Кириопасха». Вогословский вестник. t. 2. nr 5. 118-128].

Rogobete, C. C. (2009). Η εορτή του Ευαγγελισμού στο Χριστιανικό εορτολόγιο. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Tipikon, siest ustav. (1896). Moskva [Типикон, сиест устав. (1896). Москва].

Triodʹ Cvetnaâ. (2002). Moskva:Izdatelʹskij Sovet Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Триодь Цветная. (2002). Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви].

Αθανασίου Αλεξανδρείας, Λόγος κηρυκτικός εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, PG 28, 917-944.

Αθανασίου Αλεξανδρείας, Προς Αντίοχον άρχοντα, περί πλείστων και αναγκαίων ζητημάτων, των εν ταις θείαις Γραφαίς απορουμένων και παρά πάσι χριστιανοίς γινώσκεσθαι οφειλομένων εις ερωτήσεις και αποκρίσεις, PG 28, 597-700.

Αναστασίου Αντιοχείας, Εις τον Ευαγγελισμόν της Παναχράντου και Θεοτόκου Μαρίας, PG 89, 1385-1389.

Βασίλειος Σελευκείας, Εις τον Ευαγγελισμόν της Παναγίας Θεοτόκου, PG 85, 425-452.

(Βλάχος) Ιερόθεος, μητρ. (2008). Oι Δεσποτικές εορτές. Eισοδικό στο Δοδεκάορτο και την Ορθόδοξη Χριστολογία. Λεβαδεία: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας).

Γεωργίου Αμαρτολού, Χρονικόν σύντομον εκ διαφόρων χρονογράφων τε και εξηγητών συλλεγέν και συντεθέν, PG 110, 41-1285.

Γεωργίου Κεδρηνού, Αρχή της ιστορίας, PG 121, 28-1166.

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Εγκώμιον εις τον Ευαγγελισμόν. Λόγος Β΄, PG 10, 1156-1171.

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Λόγος Α΄, PG 10, 1145-1155.

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Εις τον Ευαγγελισμόν. Λόγος Γ΄, PG 10, 1171-1176.

Ιωάννου Νικαίας, Περί της γεννήσεως του Χριστού προς Ζαχαρίαν τον Καθολικόν της Μεγάλης Αρμενίας, PG 96, 1436-1455.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις το Άγιον Πάσχα λόγος Ζ΄, PG 59, 745-755.

Πεντικοστάριον. (2009). Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, Εγκώμιον εις την Παναγίαν Θεοτόκον Μαρίαν, PG 65, 680-692.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Magruk, A. (2020). Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego. Elpis, (22), 91-94. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11

Numer

Dział

Artykuły