Problematyka przekładu i egzegeza niedzielnego teotokionu Wielkiej wieczerni 3-go tonu

Autor

  • Владимир Петручик Православная Богословская коллегия свмч. Леонтия (Карповича), архимандрита Виленского, Беларусь http://orcid.org/0000-0002-7710-783X

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.16

Abstrakt

Nabożeństwo prawosławne to nie tyle różnorodność zewnętrznej formy, co głęboka spuścizna teologiczna, która wyrażana jest poprzez różnego rodzaju epistolarne, liturgiczne formy, jak np. stichery, tropariony, kondakiony itd. Niestety, współcześnie wydawana literatura, którą można przyporządkować do dziedziny liturgiki, w małym stopniu dotyka egzegezy tekstów nabożeństw. W większości na półkach seminariów i akademii teologicznych zobaczymy komentarze do liturgicznych reguł i praktyczne wskazówki do sprawowania nabożeństw dla kapłanów. Zdecydowanie w mniejszym stopniu występuje literatura o charakterze przekładowym, proponująca różne warianty tłumaczeń nabożeństw na języki nowożytne. Mówiąc o hymnografii i heortologii spotykamy się jedynie z historią świąt i znaczeniem tych wydarzeń w dziele zbawienia człowieka. Niestety praktycznie nieobecna jest literatura, która odkrywa przed nami piękno, bogactwo i głębię dogmatycznych prawd i moralnych przykazań, którymi tak bardzo nasycone jest nasze nabożeństwo. Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki i zaznajomienia wiernych z głębokim teologicznym sensem i ideową zawartością niedzielnego teotokotionu wielkiej wieczerni 3 tonu.

Bibliografia

Bibliâ. Svâŝennoe Pisanie Vethogo i Novogo Zaveta. (1992.). Moskva: Izdanie Moskovskoj Patriarhii. [Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. (1992.). Москва: Издание Московской Патриархии].

Amvrosij Mediolanskij, svt. (1901). Tvoreniâ po voprosu o devstve i braku v russkom perevode, Kazanʹ. [Амвросий Медиоланский, свт. (1901). Творения по вопросу о девстве и браку в русском переводе, Казань].

Ioann Damaskin, prep. (2000). Točnoe izloženie pravoslavnoj very, Moskva: «Lodʹâ». [Иоанн Дамаскин, преп. (2000).

Maksim Ispovednik, prep. (1994). Tvoreniâ, k. 2,č, 1, Moskva: izd. «Martis». [Максим Исповедник, преп. (1994). Творения, к. 2, ч, 1, Москва: изд. «Мартис»].

Dmitrij ( Rostovskij), svâtitelʹ. (2016). Žitiâ svâtyh, k. 3, Moskva: izd. «Kovčeg». [Дмитрий (Ростовский), святитель. (2016). Жития святых, к. 3, Москва: изд. «Ковчег»].

Filaret ( Gumilevskij), svt. (1869). Učenie evangelista Ioanna o Slove, Černigov. [Филарет (Гумилевский), свт. (1869). Учение евангелиста Иоанна о Слове, Чернигов].

Mineâ, ânvarʹ. (1997). Moskva: izd. «Pravilo very». [Минея, январь. (1997). Москва: изд. «Правило веры»].

Mineâ, sentâbrʹ. (1997). Moskva: izd. «Pravilo very». [Минея, сентябрь. (1997). Москва: изд. «Правило веры»].

Mineâ, noâbrʹ. (1997). Moskva: izd. «Pravilo very». [Минея, ноябрь. (1997). Москва: изд. «Правило веры»].

Oktoih. (1981). Moskva: izd.Moskovskoj Patriarhii. [Октоих. (1981). Москва: изд. Московской Патриархии].

Postnaâ Triodʹ. (1992). Moskva: izd. Moskovskoj Patriarhii. [Постная Триодь. (1992). Москва: изд. Московской Патриархии].

Cerkovnaâ propovedʹ na dvunadesâtye prazdniki. Slova, besedy i poučeniâ Svâtyh otcev i učitelej Cerkvi. (1904). Kiev, č. 2. [Церковная проповедь на двунадесятые праздники. Слова, беседы и поучения Святых отцев и учителей Церкви. (1904). Киев, ч. 2].

Lovâgin Ivan. (1892). Voskresnaâ služba Oktoiha vsehvosʹmi glasov ili napevov na slavânskom i russkom âzykah, Sinodalʹnaâ tipografiâ, Sankt-Peterburg. [Ловягин Иван. (1892). Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на славянском и русском языках, Синодальная типография, Санкт-Петербург].

Aktoìh u perakladze a. Alâksandra Nadsana. (2012). Minsk. [Актоіх у перакладзе а. Аляксандра Надсана. (2012). Минск].

Vejsman, A. D. (1900). Grečesko-russkij slovarʹ, Sankt-Peterburg. [Вейсман А. Д. (1900). Греческо-русский словарь, Санкт-Петербург].

Dʹâčenko, G., svâŝ. (1993). Polnyj cerkovno-slavânskij slovarʹ, Moskva. [Дьяченко Г., свящ. (1993). Полный церковно-славянский словарь, Москва].

«Ènciklopedičeskij slovarʹ-spravočnik lingvističeskih terminov i ponâtij. Russkij â zyk». (2008). Moskva: izd. «Flinta: Nauka». [«Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык». (2008). Москва: изд. «Флинта: Наука»].

Bogoslovie v kraskah. Glas tretij. [v]: žurnal «Stupeni» №3(23). (2013). Žiroviči. [Богословие в красках. Глас третий. [в]: журнал «Ступени» №3(23). (2013). Жировичи].

Grinʹ, A., prot. (2013). Prepodobnyj Beda dostopočtennyj i ego «Tolkovaniâ na semʹ kanoničeskih poslanij», [v]: Hristianskoečtenie, naučno-bogoslovskij ž urnal, №2, Sankt-Peterburg. [Гринь, А ., прот. (2013). Преподобный Беда Достопочтенный и его «Толкования на семь канонических посланий», [в]: Христианское чтение, научно-богословский журнал, №2, Санкт-Петербург].

Ivanov, A. V. (1873). Rukovodstvo k Izučeniû novogo Zaveta. Apostol, Kiev. [Иванов, А. В. (1873). Руководство к изучению Нового Завета. Апостол, Киев].

Kadri, A. H. (1995). Dogmaty hristianstva, Novosibirsk. [Кадри, А. Х. (1995). Догматы христианства, Новосибирск].

Kniga eretikov. (2011). Sankt-Peterburg: izd. TID « Amfora», RHGA. [Книга еретиков. (2011). Санкт-Петербург: изд. ТИД «Амфора», РХГА].

Lopuhin, A. P. (1911). Tolkovaâ Bibliâ ili kommentarij na vse knigi Svâŝennogo Pisaniâ, t. IX, Sankt-Peterburg. [Лопухин, А. П. (1911). Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания, т. IX, Санкт-Петербург].

Lopuhin, A. P. (1911). Tolkovaâ Bibliâ ili kommentarij na vse knigi Svâŝennogo Pisaniâ, t. VIII, Sankt-Peterburg. [Лопухин, А. П. (1911). Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания, т. VIII, Санкт-Петербург].

Losskij, V. N. (1991). «Dogmatičeskoe bogoslovie», Moskva. [Лосский, В. Н. (1991). «Догматическое богословие», Москва].

Mihail ( Luzin), ep.(2004). Tolkovanie na Evangelie ot Marka i Luki s predisloviâmi i podrobnymi obʺâsnitelʹnymi primečaniâmi, t. 2, Minsk: izd. Belorusskij è kzarhat: «Harvest». [Михаил (Лузин), еп. (2004). Толкование на Евангелие от Марка и Луки с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями, т. 2, Минск: изд. Белорусский экзархат: «Харвест»].

Monah Evfimij Zigavinos ( Zigaben). (2000). Tolkovanie Evangeliâ ot Matfeâ, č. 2, Moskva: izd. «Sibirskaâ blagozvonnica». [Монах Евфимий Зигавинос (Зигабен). (2000). Толкование Евангелия от Матфея, ч. 2, Москва: изд. «Сибирская благозвонница»].

Nahimov Nikolaj. (1912). Molitvy i pesnopeniâ pravoslavnogo molitvoslova dlâ mirân s perevodom na russkij âzyk, obʺâsneniâmi i primečaniâmi, Sinodalʹnaâ tipografiâ, Sankt-Peterburg. [Нахимов Николай. (1912). Молитвы и песнопения православного молитвослова для мирян с переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями, Синодальная типография, Санкт-Петербург].

Nikifor Kallist Ksanfopul. (2008). Sinaksari postnoj i cvetnoj Triodi, Svâto-Troickaâ Sergieva Lavra. [Никифор Каллист Ксанфопул. (2008). Синаксари постной и цветной Триоди, Свято-Троицкая Сергиева Лавра].

Sedakov, O. A. (2005). Cerkovnoslavâno-russkie paronimy, Moskva. [Седаков, О. А. (2005). Церковнославяно-русские паронимы, Москва].

Vissarion (Nečaev), ep. (1891). Tolkovaniâ Na parimii, t. 1, Sankt-Peterburg. [Виссарион (Нечаев), еп. (1891). Толкования на Паримии, т. 1, Санкт-Петербург].

Θεοτοκίον – ΗΧΟΣ Γ’, http://glt.goarch.org/texts/Tri/Tone3.html, 13.04.2020.

Glas 3. V subbotu na Velikoj večerni. [Глас 3. В субботу на Великой вечерни]. [online] https://azbyka.ru/bogosluzhenie/oktoih/okt03_v.shtml, [13.04.2020].

Sunday Octoechos – Tone 3. [online] http://sergei.synology.me/text/octoechos/TONE-3-Sunday-octoechos_ENG_RUS_web.pdf, [13.04.2020].

Ton 3. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/czas-04-ton-3.pdf?fbclid=IwAR3anAv368h0ivU6LVwOAhPSl-SyO8yDF4Gy1gLLq3RMBtyDwlaAaeRCgnVo, [13.04.2020].

Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης Μνήμη τοῦ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς, http://glt.goarch.org/texts/Jan/Jan10.html, 20.04.2020.

Bogomužnoe dejstvie. [Богомужное действие]. [online] http://www.pravenc.ru/text/149511.html, [14.04.2020].

Evangelie. Častʹ II. Âzyk Evangelij [Евангелие. Часть II. Язык Евангелий]. [online] http://www.pravenc.ru/text/347622.html, [15.04.2020].

Poslanie ap. Iakova, Glava 1, Stih 13, Dionisij Aleksandrijskij svâŝennomučenik. [Послание ап. Иакова, Глава 1, Стих 13, Дионисий Александрийский священномученик]. [online] https://ekzeget.ru/bible/poslanie-ap-iakova/glava-1/stih-13/tolkovatel-dionisij-aleksandrijskij-svasennomucenik/, [21.04.2020].

Dom Božij. Slovo na prazdnik Vvedeniâ vo hram Presvâtoj Bogorodicy. [Дом Божий. Слово на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы]. [online] https://www2.pravoslavie.ru/1543.html, [23.04.2020].

Beseda na issohšuû smokovnicu i pritču o vinograde. [Беседа на иссохшую смоковницу и притчу о винограде]. [online] https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/beseda-na-issokhshuju-smokovnitsu-i-pritchu-o-vinograde/, [23.04.2020].

Velikij kanon prp. Andreâ Kritskogo ( greč. Τῇ Τετάρτῃ Εʹ Ἑβδομάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον). [Великий канон прп. Андрея Критского (греч. Τῇ Τετάρτῃ Εʹ Ἑβδομάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον)] [online] https://azbyka.ru/molitvoslov/greatcanon-in-greek.html, [23.04.2020].

ὀρθός, w: Akademik [online] https://translate.academic.ru/ὀρθός/xx/ru/, [23.04.2020].

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Петручик, В. (2022). Problematyka przekładu i egzegeza niedzielnego teotokionu Wielkiej wieczerni 3-go tonu. Elpis, (24), 111–125. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.16

Numer

Dział

Artykuły