Informacje dla czytelników

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia.

 

Indeksowanie:

 

Czasopismo w bazie ERIH+

 

Czasopismo w bazie BazHum

Czasopismo w bazie ICI Journals Master List

Czasopismo w bazie DOAJ

Czasopismo w bazie Repozytorium UwB

Czasopismo w bazie CEJSH

Czasopismo w bazie C.E.E.O.L.

LINK

 

Cyfrowa archiwizacja czasopisma jest realizowana przez Podlaską Bibliotekę Cyfrową (http://pbc.biaman.pl/dlibra)