Miejsce Świętego Ducha w prawosławnej tradycji liturgicznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.03

Abstrakt

Poniższy artykuł dotyczy analizy miejsca, jakie zajmuje Trzecia Osoba Świętej Trójcy w wybranych aspektach życia liturgicznego Cerkwi prawosławnej. Analizie poddana została treść nabożeństw oraz konkretnych dni kościelnego kalendarza, pamięci świętych oraz wielkich świąt, w których w sposób szczególny zaakcentowana została rola i zbawcze działanie Świętego Ducha.

Bibliografia

Akafist Priepodobnomu Otcu naszemu Onufriju Wielikomu. (1992). Białystok.

Alfeev, I., arhiep. (2009). Hristos Pobeditelʹ Ada. Tema sošestviâ vo ad v vostočno-hristianskoj tradicii. Sankt-Peterburg: Oleg Abyško. [Алфеев, И., архиеп. (2009). Христос победитель Ада. Тема сошествия во ад в воскочно-зристианской традиции. Санкт-Петербург: Олег Абушко].

Ałfiejew, H., ihum. (2009). Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej. (J. Charkiewicz, Tłum.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Bondaruk, K., ks. (1987). Nauka o nabożeństwach prawosławnych. Białystok.

Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. (2001). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Jan Damasceński, św. (1969). Wykład Wiary Prawdziwej. Warszawa: PAX.

Karabinov, I. (1908). Evharističeskaâ molitva (Anafora), S-Peterburg. [Karabinov, I. (1908). Евхаристическая молитва (Анафора). С-Петербург].

Ławreszuk, M., ks. (2014). Sakrament małżeństwa: liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu małżeństwa w Kościele prawosławnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Łosski, W. (2000). Teologia dogmatyczna. (ks. H. Paprocki, Tłum.). Białystok.

Magruk, A., ks. (2016). Wybrane elementy życia liturgicznego w nauczaniu świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa (etap III). Projekt badawczy, finansowany z dotacji celowej na prowadzenie

badań naukowych i prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2016). Maszynopis wyłożony w bibliotece Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Miesiąca grudnia 6 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-10-mikolaj.pdf, [06.07.2022].

Miesiąca listopada 21 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-09-wprowadzenie.pdf,[06.07.2022].

Miesiąca maja 11 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-29-metody.pdf, [06.07.2022].

Miesiąca maja 11 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-29-metody.pdf, [06.07.2022].

Miesiąca marca 25 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-20-zwiastowanie.pdf, [08.07.2022].

Miesiąca stycznia 6 dnia. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-17-objawienie.pdf, [10.07.2022].

Niedziela Świętej Pięćdziesiątnicy. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/iodion-09-tydzien-viii.pdf,[06.07.2022].

Obrzęd chirotonii biskupa. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/euch/kaplanstwo/chirotonia_biskupa.pdf [06.07.2022].

Obrzęd chirotonii diakona. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/euch/kaplanstwo/chirotonia_diakona.pdf, [06.07.2022].

Obrzęd chirotonii prezbitera. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/euch/kaplanstwo/chirotonia_prezbitera.pdf,[06.07.2022].

Obrzęd świętego chrztu i bierzmowania. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/euch/chrzest/chrzest.pdf, [06.07.2022].

Obrzęd świętego oleju, sprawowany przez siedmiu kapłanów, zgromadzonych w świątyni lub w domu. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/euch/namaszczenie/obrzed_oleju.pdf,[06.07.2022].

Paprocki, H., ks. (2012). Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Elpis, (2) nr 2, 11-39.

Paprocki, H., ks., O Duchu Świętym, [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/texty.php?id=115&id_n=68 [16.11.2021].

Pawłowicz, J. (2011). Implikacje moralne teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w nauczaniu Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego. Studium porównawcze. Tuchów. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις την Αγίαν Πεντικοστήν. Oμιλία α΄, PG 50, 453-464.

Skaballanovič, M. (2017). Posledovanie Voskresnogo Bdeniâ. Obâsnitelʹnoe izloženie Tipikona. Moskva: Pravilo Very. [Скабалланович, М. (2017), Последование Воскресного Бдения. Обяснительное изложение Типикона, Москва: Правило Веры]

Ton 2. W niedzielę na jutrzni. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/czas-03-ton-2.pdf, [06.07.2022].

Ton 3. W niedzielę na jutrzni. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/czas-04-ton-3.pdf, [06.07.2022].

Ton 6. W niedzielę na jutrzni. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/czas-14-ton-6.pdf, [06.07.2022].

Trzecia Godzina. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/hora-05-tercja.pdf, [06.07.2022].

Ware, K. (1999). Prawosławna droga. (s. Nikołaja, Tłum.). Białystok.

Ware, K. (2002). Kościół Prawosławny. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej.

Želtov, M., diak. (2007). Duhov denʹ. Pravoslavnaâ ènciklopediâ, t. 16, 372-374. [Желтов, М., диак. (2007). Духов день. Православная Енциклопедия, t. 16, 372-374].

Αθανασίου Μέγα. (1963). Επιστολή προς Σεραπίωνα Θμουέως Επίσκοπον. ΒΕΠΕΣ, t. 33. Αθήνα: Aποστολική Διακονία, 101-134.

Βασιλείου Μέγα, Περί του Αγίου Πνεύματος προς τον εν αγίοις Αμφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου, PG 32, 68-217.

Γρηγορίου Θεολόγου, Εις την Πεντηκοστήν PG 36, 428-457.

Γρηγορίου, ιερομ. (2006). Η Θεία Λειτουργία: σχόλια. Άγιον Όρος: Iερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.

Ευσεβίου Παμφιλίου, Εις τον βίον του Μακαρίου Κωνσταντίνου του Βασιλέως. Λόγος Δ΄, PG 20, 1149-1230.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις τον μακάριον Φιλογόνιον. Λόγος έκτος, PG 48, 747-756.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, PG 50, 463-473.

Κουμαριανός, Θ., πρωτοπρ. (2007). Οι εορτές της Αναλήψεως και της Πεντικοστής. Το χριστιανικόν εορτολόγιον. Πρακτικά Η΄Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων. Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, 211-235.

Μάρκου Εφέσου, Εξήγησις της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας, PG 160, 1164-1193.

Νικολάου Καβασίλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας εν κεφαλαίοις πεντήκοντα και τρισί. Κεφ. ΚΗ΄, PG 150, 428.

Ξανθοπούλου, Ν., Κ. (2002). Με τους Αγίους μας. Συναξάρια Τριωδίου και Πεντικοσταρίου. Αθήνα: Αποστολική Διακονία.

Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί των ιερών τελετών, PG 155, 175-670.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Magruk, A. (2022). Miejsce Świętego Ducha w prawosławnej tradycji liturgicznej. Elpis, (24), 21–28. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.03

Numer

Dział

Artykuły