Święci Zachodniej Rosji w czasach św. Sergiusza

Autor

  • Елена Федюкина Государственная Академия Славянской Культуры, Факультет Филологии

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.08

Słowa kluczowe:

Ruś Zachodnia, świętość, sytuacja wyznaniowa, wybór wiary, Litewska i Halicka metropolie, męczennicy wileńscy, święty Sergiusz z Radonieża, poświęcenie, metropolita Cyprian

Abstrakt

Specyfika rozwoju historyczno-kulturowego Rusi Zachodniej uwarunkowana jest sąsiedztwem z ukierunkowanymi zaborczo wobec niej Polską a Litwą, jak również wpływem ówczesnych dążeń unickich. Autor używa nazwy Ruś Zachodnia na oznaczanie regionu zamieszkania przodków współczesnych Białorusinów oraz po części ludności Rusi Halicko-Wołyńskiej, czyli współczesnej północnozachodniej Ukrainy. Jako bezpośredni bohaterowie występują tu święci, których wyłonił naród Białej Rusi w epoce chronologicznie skorelowanej z okresem życia św. Sergiusza z Radonieża. Pod względem etnicznym byli to przedstawiciele tak Rusinów (szerzej, Słowian), jak i Litwinów. W artykule jest poruszany problem wyboru wiary przez Litwę, poprzez jego wpływy na losy prawosławnych świętych. Wśród nieodzownych cech świętości Rusi Zachodniej autor wymienia służbę prawdzie i Cerkwi, którym towarzyszyły wysokie dążenia oświeceniowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Дивен Бог во святых своих. Преподобная Ефросиния Полоцкая: житие современные чудеса. – 71 с.

Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Апрель. Москва: Синодальная типография, 1906. – 516 с.

Кучкин В. Святитель Алексий, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. – 353 с.

Полное собрание русских летописей. Т.1. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1846. — 267 с.

Полное собрание русских летописей. Т.2. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1843.— 377 с.

Радзюкевич А. Свет с Востока. Белосток, 2005. С. 34.

Святые мученики виленские Антоний, Иоанн, Евстафий (в пересказе Левшун Л.В.). Минск: БПЦ, 2014. – 16 с.

Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. В 2-х т. Т. 2. М.: «Русские огни», 1994. – 320 с.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. Киев. Наукова думка, 1987. – 181 с.

Charkiewicz J. Święci Ziemi Białoruskiej. Hajnówka, 2006. – 160 s.

Fijałek J. Вiskupstwa greckie w ziemiach ruskich od połowy XIV w. // Kwartalnik historyczny. R XI. Lwów, 1897.

Fijałek J. Kościół rzymskokatolicki na Litwie // Chrystianizacja Litwy. Kraków, 1987.

Fijałek J. Średniowieczne biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródeł greckich // Kwartalnik historyczny. R X. 1896.

Klimuk N. Pod opieką świętych wileńskich // Przegląd prawosławny 2011. № 16.

Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok, 2003. – 309 s.

Radziukiewicz A. Nad Niemnem // Przegląd prawosławny. 2012. № 11. S. 32. http://drevo-info.ru/articles/14255.html

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Федюкина, Е. (2015). Święci Zachodniej Rosji w czasach św. Sergiusza. Elpis, (17), 59–64. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.08

Numer

Dział

Artykuły