Wartości kulturowe polskiego Prawosławia w świetle współczesnej aksjologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.12

Słowa kluczowe:

aksjologia, prawosławie a kultura, nagroda im. Konstantego Ostrogskiego

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia skrótowo problematykę teorii wartości w zakresie ustalenia znaczenia wartości w obrębie kultury konfesyjnej. Analizując osiągnięcia kultury polskiego Prawosławia, autor czyni próby zdefiniowania prawosławnej kultury w kontekście różnorodności relacji kultury a religii. Jako materiał do badań wykorzystano wyniki pracy Kapituły czasopisma „Przegląd prawosławny” nad przyznaniem Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej.

Bibliografia

Alekseûk, Artur, prot. (2019). Arhiepiskop San-Francisskij Ioann (Šahovskoj) o sovremennoj kulʹture(na polâh stihotvoreniâ «Sinaj), Cerkiewny wiestnik, (4), 22-28. [Алексеюк, Артур, прот. Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) о современной культуре (на полях стихотворения «Синай), Cerkiewny wiestnik, 2019, (4), 22-28].

Andreev, A.P. i Selivanov, A.I. (2004). Russkaâ tradiciâ. M.: Algoritm. [Андреев, А.П. и Селиванов, А.И. (2004). Русская традиция. М.: Алгоритм].

Berdâev, N.A. (1989). Filosofiâ svobody. M.: Pravda. [Бердяев, Н.А. Философия свободы. М.: Правда. 1989].

Čarnecka, K., Lavrešuk, M., Pšičina i V., Makalʹ, P. (2020). Metodologiâ opisaniâpolʹskoj pravoslavnoj terminologii. Proekt sozdaniâ slovarâ. W: Slovo. Tekst. Istočnik: Metodologiâ gumanitarnogo issledovaniâ, (s. 100 – 117). M.: RGU im.

A. N. Kosygina. [Чарнецка, К., Лаврешук, М., Пшичина, В. и Макаль, П. (2020). Методология описания польской православной терминологии. Проект создания словаря W: Слово. Текст. Источник: Методология гуманитарного исследования, (s. 100 – 117). М.: РГУ им. А. Н. Косыгина].

Demidov, E.V. (2019). O cennosti drugogo v filosofii postupka M. Bahtina čerez prizmu sovremennyh diskussij o drugom. W: Drugoj v literature i kulʹture.: v 2-h tt. (t.1, s. 9-30). M.: Novoe literaturnoe obozrenie. [Демидов, Е.В. (2019). О ценности другого в философии поступка М. Бахтина через призму современных дискуссий о другом. W: Другой в литературе и культуре.: в 2-х тт., (т. I, 9-30). М.: Новое литературное обозрение].

Dorofeev, D.Û. (2019). Maks Šeler. SPB.: «Nauka». [Дорофеев, Д.Ю. (2020) Макс Шелер. СПб.: «Наука»].

Frank, S.L (2001). Nepročitannoe…: St., pisʹma,vospominaniâ / Semën Frank.- M.: Mosk. šk. polit. issled. [Франк, С.Л. (2001). Непрочитанное…: Ст., письма, воспоминания / Семён Франк. - М.: Моск. шк. полит. исслед.].

Geronimus, A. prot. (1999). Kosmologiâ v kontekste pravoslavnogo bogosloviâ. W: Issledovaniâ po istorii fiziki i mehaniki. (s. 99 – 125). M. [Геронимус, А. прот. (1999). Космология в контексте православного богословия. W: Исследования

по истории физики и механики. (с. 99 – 125). М.]

Gurevič, P.S. (1994). Filosofiâ kulʹtury. M.: «Aspekt-Press». [Гуревич, П.С. (1994) Философия культуры. М.: «Аспект-Пресс»].

Ilʹin, I.A. (2004). Osnovy hristianskoj kulʹtury. SPB.: Izdatelʹstvo «Špilʹ». [Ильин, И.А. (2004). Основы христианской культуры. СПб.: Издательство «Шпиль»].

Iov (Gumerov), arh. Otvety na voprosy svâŝenniku. [online] https://pravoslavie.ru/7007.html, [25.09.2021].

Jest światło w świecie. (2019). Siewcy. Laureaci nagrody Ostrogskiego. Białystok Fundacja księcia K. Ostrogskiego. 2019.

Kołakowski, L. (1976). Słowo wstępne do dyskusji o chrześcijaństwie, socjalizmie, kościele i polityce, Aneks, (12), 60-64.

Kostiuczuk, J., abp., Tofiluk, J., ks., Ławreszuk, M., ks., Misijuk, W., ks. i Charkiewicz, J. (2016). Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Laškof B. (2021) Memento mori., Nauka i religiâ, (8), 10 – 13. [Лашкоф Б. (2021). Memento mori. Наука и религия.(8), 10 – 13].

Losev, A.F. (1993). Očerki antičnogo simvolizma i mifologii. M.: Myslʹ. [Лосев, А.Ф. (1993). Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль].

Pelipenko, A.A., Âkovenko, I.G. (1998). Kulʹtura kak sistema. M. «Âzyki russkojkulʹtury». [Пелипенко, А.А., Яковенко, И.Г. (1998). Культура как система. М. «Языки русской культуры].

Postovalova, V.I. (2011). Tri puti metasinteza v kulʹture XX-XXI vv.: A.F. Losev, prot. A. Geronimus, Û.S.Stepanov. Pod znakom «Meta». Materialy konferencii «Âzyki i metaâzyki v prostranstve kulʹtury». M.; Kaluga, (s.3-12). [Постовалова,

В.И. (2011). Три пути метасинтеза в культуре ХХ-ХХI вв.: А.Ф. Лосев, прот. А. Геронимус, Ю.С. Степанов. W: Под знаком «Мета». Материалы конференции «Языки и метаязыки в пространстве культуры». (с.3-12). М.; Калуга].

Rostova, N. (2017). Izgnanie boga. Problema sakralʹnogo v filosofii. M.: Prospekt. [Ростова, Н. (2017). Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии. М.: Проспект].

Sergej Iosifovič Gessen: biografiâ, nasledie, istoriko-pedagogičeskie konteksty (2020): monografiâ / O. E. Osovskij, V. P. Kiržaeva, S. G. Višlenkova [i dr.]. Penza: MCNS « Nauka i Prosveŝenie. [Сергей Иосифович Гессен: биогра-

фия, наследие, историко-педагогические контексты (2020): монография/ О.Е. Осовский, В.П. Киржаева, С.Г. Вишленкова и др. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение»].

Siewcy. (2019). Laureaci Nagrody Ostrogskiego. A. Radziukiewicz ( red.). Białystok: Fundacja im księcia Konstantego Ostrogskiego.

Simonova, S.A. (2016). Ob antičnom ponimanii vzaimodejstviâ dobra, istiny i krasoty. Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo universiteta, (3), 187-194. [Симонова, С.А. (2016) Об античном понимании взаимодействия добра, истины и красоты. Вестник Воронежского государственного университета, (3), 87-194].

Sorokin, P. (2009). Krizis našego vremeni. M.: ISPI RAN. [Сорокин, П. (2009). Кризис нашего времени. М.: ИСПИ РАН].

Sosna, G., ks. (1984 – 1993). Bibliografia parafii prawosławnych na Białostoczczyźnie. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.

Sosna, G., ks. Troc-Sosna A., m. (2007). Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włości Orlańskiej. Rodowody autorów. Bielsk Podlaski: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Sosna, G., ks. (1994-1998). Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Ryboły: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. cz. I- IV.

Strach, S., prot. (2021). Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego. Kędzierzyn-Koźle.

Tereŝenko, E.V. (2013). Počemu v sovremennoj Rossii ne populârna poèziâ, ili cennostnyeosnovaniâ gumanitarnogo krizisa vsovremennom mire. Voprosy filosofii, (8), 85-90. [Терещенко, Е.В. Почему в современной России не популярна поэзия, или ценностные основания гуманитарного кризиса в современном мире. Вопросы философии. 2013, (8), 85-90].

Tur, K. (2018). Kronika życia Michała Bułgakowa. Fundacja „Sąsiedzi”.

Turczyński, A. (2018). Ten szalony pan Puszkin. Słowo o udręce. W.: Prószyński i S-ka.

Zenʹkovskij, V. (2001). Istoriâ russkoj filosofii. M.: Akademičeskij proekt: Raritet. [Зеньковский, В. (2001). История русской философии. М.: Академический проект: Раритет].

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Федюкина, Е. (2022). Wartości kulturowe polskiego Prawosławia w świetle współczesnej aksjologii. Elpis, (24), 81–87. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.12

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora