Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom

Autor

  • Andrzej Kuźma Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.19

Słowa kluczowe:

Św. Ireneusz z Lyonu, gnostycyzm, walka z gnostycyzmem, teoria rekapitulacji, apostolskość Kościoła, Tradycja apostolska

Abstrakt

Artykuł przedstawia postać św. Ireneusza i charakteryzuje jego dzieła literackie. Omówiona została geneza gnostycyzmu i ukazani zostali główni przedstawiciele tego nurtu okresu przełomu II/III w. Następnie zostały przedstawione punkty, w których św. Ireneusz zwalczając poglądy gnostyków jako zagrażające bytowi Kościoła ukazuje prawowierną naukę. Te punkty dotyczą: antropologii, teorii rekapitulacji, tradycji i apostolskości Kościoła. Św. Ireneusz demaskując fałszywe nauczanie gnostyków dał wykład prawdziwej nauki kościelnej.

Bibliografia

Ireneusz z Lyonu, Wykład Nauki Apostolskiej, wstęp, przekład i opracowanie W. Myszor, Kraków 1997.

Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses (Contra haereses) P.G. 7, 437-1224 (Tłumaczenie fragmentów w j. polskim: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965; M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1975; Ireneusz z Lyonu, Chwała Boga żyjący człowiek, wybór tekstów i opracowanie J. Comby, D Singels, tłum. W. Myszor, Kraków 1999; Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór tekstów i wprowadzenie Hans Urs von Balthasar, tłum. W. Myszor, Kraków

.

Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. i oprac. A. Lisiecki, POK 3, Poznań 1924 (przedruk, WAM, Kraków 1993).

Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007.

Drączkowski F., Patrologia, Peplin-Lublin 1999.

Myszor W., Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu, Zagadnienie wybrane, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 11, red. L. Lach-Mbartlik, Katowice 2010.

Мейендорф И., Введение в святоотеческое богословие, New York 1985.

Quasten J., Initiation aux Pères de l’Église, t. 1, Paris 1955.

Tatarkiewicz W., Historia Filozofii, t. I, Warszawa 1988.

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Kuźma, A. (2015). Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom. Elpis, (17), 145–151. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.19

Numer

Dział

Artykuły