L’importance des études patristiques pour les études théologiques

Autor

  • Jean-Claude Larchet

Słowa kluczowe:

studia patrystyczne, Ojcowie Kościoła, teologia, patrologia

Abstrakt

       Ważność studiów patrystycznych dla studiowania teologii     

Teologia prawosławna nie jest swoistą spekulacją opartą na rozumie jak też nie dąży do pewnej kreatywności. Wyraża ona objawioną prawdę za pomocą sformułowań i słów odpowiadających danej epoce. Główny cel teologii prawosławnej można zawrzeć w trzech punktach: katechetyczny, apologetyczny i doksologiczny. Teolog nie wyraża swojej opinii, lecz nauczanie Kościoła. Nauczanie to zgodne jest z Tradycją Kościoła, ta z kolei w pojęciu prawosławnym nie może odbiegać od całościowego nauczania Ojców Kościoła. Dlatego też jest bardzo ważnym studiowanie Ojców Kościoła. Nie można znać teologii bez poznania Ojców. Egzegeza Pisma Świętego zawsze odbywa się w duchu świętych Ojców, wówczas jest ona autentyczna i prawdziwa. Ojcowie, którzy tworzyli zawsze zsyłali się na swoich poprzedników jako na największe autorytety, tym samym umniejszając swoja rolę. W ujęciu prawosławnym nie można mówić o ramach czasowych okresu patrystycznego. Wnikliwe czytanie twórczości Ojców poprzez pryzmat duchowy i z otwartym sercem prowadzi do ich rzeczywistego poznania i odkrywania ich aktualności.

Bibliografia

« Что такое богословие? », Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, I : 3 (41), май- июнь 2012, p. 117-131.

Dispute avec Pyrrhus, PG 91.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-11-06

Jak cytować

Larchet, J.-C. (2014). L’importance des études patristiques pour les études théologiques. Elpis, (16), 7–10. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/1

Numer

Dział

Artykuły