Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia

Autor

  • Andrzej Kuźma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.18

Słowa kluczowe:

Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego, Sobór Ogólnoprawosławny, Kreta 2016, dokumenty Soboru

Abstrakt

Artykuł omawia Sobór Kościoła prawosławnego, który odbył się na Krecie w 2016 r. Pod względem treści tekst został podzielony jest na dwie części. W pierwszej części w sposób skrótowy został ukazany proces przygotowawczy do Soboru. Została ukazana procedura powstawania dokumentów i ich akceptacji jako projektów na przyszły Sobór przez Ogólnoprawosławne Konferencje Przedsoborowe. W drugiej części została przeprowadzona analiza treści dokumentów, które zostały przyjęte na tym Soborze. Dla bardziej systematycznego przedstawienia ich treści, dokumenty zostały podzielone na trzy kategorie: A) dokumenty o charakterze ogólnym, B) dokumenty odnoszące się do wewnętrznego życia Kościoła, C) dokumenty odnoszące się do zewnętrznego życia Kościoła.

Bibliografia

Orędzie Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego, tłum. pol. CW 4/2016 s. 5- 18.

Przesłanie Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego do prawosławnego ludu i wszystkich ludzi dobrej woli, tłum. pol. CW 4/2016 s. 23-27.

Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj, tłum. pol. CW 4/2016 s. 29-33.

Relacje Kościoła prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim, tłum. pol. CW 4/2016 s. 34- 39.

Autonomia i sposób jej ogłaszania, tłum. pol. CW 4/2016 s. 41-42.

Prawosławna diaspora, tłum. pol. CW 4/2016 s. 44-49.

Sakrament małżeństwa i jego przeszkody, tłum. pol. CW 4/2016 s. 50-53.

Misja Kościoła prawosławnego we współczesnym świecie. Wkład Kościoła prawosławnego w osiągnięcie pokoju sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między narodami oraz zniesienie dyskryminacji rasowej i innej, tłum. pol. CW 4/2016 s. 54-63.

Synodica VIII, Secretariat pour la preparation du Saint et Grande Concile de l’Eglise Orthodoxe, Chambésy- Genève 1994.

Synodica XII, Secretariat pour la preparation du Saint et Grande Concile de l’Eglise Orthodoxe, Chambésy-Gèneve 2015.

Doklad o sovpadienijah i rashoždienijah po četyrem temam poviestki dnia IV Vsepravoslavnogo Predsobornogo Sovieŝanija, Chambésy, Genève, 1987 (maszynopis).

Mežprawoslawnaja Podgotovitielnaja Komisja Sviatago i Wielikogo Sobora 7-13 nojabrja 1993; Chambesy 1994, (maszynopis).

Kuźma Andrzej ks., Udział Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w przygotowaniach Soboru Wszechprawosławnego [w:] Przed Soborem Wszechprawosławnym, Kraków 2016, s. 151-168. Red. T. Kałużny i Z. Kijas.

Kuźma Andrzej ks., Spotkanie Sekretariatu Soboru Wszechprawosławnego, WPAKP 6 (319) 2016.

Kuźma Andrzej ks., Historia i aktualny stan przygotowań do zwołania Soboru Wszechprawosławnego, cz. I, WPAKP 11 (312) 2015.

Kałużny Tadeusz ks., Nowy Sobór Ogólnoprawosławny, Kraków 2008.

Kijas Zdzisław ks., Kościół prawosławny wobec problemów współczesnego świata z perspektywy Soboru Wszechprawosławnego, [w:] Przed Soborem Wszechprawosławnym. Kraków 2016, s. 151-168. Red. T. Kałużny i Z. Kijas.

Leśniewski Krzysztof, Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges’a Florovsky’ego, Lublin 1995.

Jerzy (Pańkowski) bp, Synaksa zwierzchników Lokalnych Cerkwi Prawosławnych. Chambesy (21-28 stycznia 2016 r.), WPAKP 3 (316) 2016.

Znosko Aleksy ks., Prawosławne Prawo Kościelne, Warszawa 1975.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Kuźma, A. (2018). Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia. Elpis, (20), 165–179. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.18

Numer

Dział

Artykuły