Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie „Niedzielne Czytanie”

  • Александр Юзва Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: prawosławie, historia, Lokalny Sobór, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, czasopismo

Abstrakt

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest pamiętanie o swojej historii, tym bardziej historii kościelnej. Zwołanie Lokalnego Soboru PAKP było dla późniejszego istnienia Prawosławia w Polsce wydarzeniem kluczowym. Niestety, początek dwudziestego stulecia jest w historii Polski związany z uciskiem prawosławnych. Kłopotliwość położenia, w którym znalazł się na przełomie lat 20. i 30. Kościół Prawosławny w Polsce, dawała podstawę ku temu, by wysłuchać głosu prawosławnego społeczeństwa i pozwolić mu wypowiadać się o problemach Kościoła Prawosławnego w Polsce na Wszechpolskim Lokalnym Soborze. Dodatkowo, wyższa władza kościelna w Polsce wymuszona była odwołać się w tej trudnej, lecz historycznie ważnej chwili do głosu wierzącego prawosławnego narodu i zadać pytanie o zwoływanie Wszechpolskiego Lokalnego Soboru.

Bibliografia

Алексий, архиепископ. 1930. «К вопросу о составе нашего Церковного Собора и значение на нем Епископов». Воскресное Чтение №40: 620-628.

«Альфа. На фоне Предсоборного Собрания». 1931. Воскресное Чтение №14: 144-147.

«Архипастырское послание Его Блаженства, Митрополита Дионисия, от 1 июня 1930 г., о Соборе и Предсоборном Собрании». Воскресное Чтение №23: 262.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 1989. Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом».

Бенефактов. 1930. «Письма в Редакцию «Воскресного чтения» по поводу статьи г. Туберозова «Смена вех» в газете

«За свободу». I «Современные инквизиторы». Воскресное Чтение №17: 273-276.

Бенефактов. 1930. «Недобросовестность». Воскресное Чтение №41: 637-638.

Граббе, Ю.П., граф. 1930. «Новое положение о выборах на Поместный Собор». Воскресное Чтение №40 628-631.

«Договорились». 1931. Воскресное Чтение №12: 110-113.

«Из речи депутата Д. Палиева, произнесенной в Сейме 14 марта 1930г». 1930. Воскресное Чтение №14: 217-218.

«К вопросу о А. К. Свитиче-Туберозове». 1931. Воскресное Чтение №11: 103.

Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л. 1999. Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации по материалам экспедиции 1996 г. Москва: Издательство Индрик.

Митрополит Дионисий.1930. «Мемориал по вопросу о созыве Поместного Собора, представленный 10 января 1930 года Блаженнейшим Митрополитом Дионисием Г.Президенту Республики». Воскресное Чтение №12: 179-181.

«От канцелярии Св. Синода». 1930. Воскресное Чтение №5: 3.

«Ответная речь Г. Президента Республики, обращенная к Блаженнейшему Митрополиту Дионисию и Членам Св. Синода». 1930. Воскресное Чтение №23: 263.

«Официальные Церковные Ведомости. Меморандум, представленный 10 апреля сего года Блаженнейшим Митрополитом Дионисием Г. Министру Исповеданий и Народного Просвещения по поводу рассмотрения Св. Синодом Православной Церкви в Польше хода подготовительных работ к созыву Поместного Собора Православной Церкви в Польше». 1930. Воскресное Чтение №17: 3-4.

«Официальные Церковные Ведомости. Regulamin Przedsoborowego Zebrania». 1930. Воскресное Чтение №29: 2-4.

«Официальные Церковные Ведомости. Zasady Ogolne». 1930. Воскресное Чтение №31: 2.

«Официальные Церковные Ведомости. Определения Священного Синода». 1930. Воскресное Чтение №49: 2-3.

Перетрухин, Иосиф. 1930. «Письма в Редакцию «Воскресного чтения» по поводу статьи г. Туберозова «Смена вех» в газете «За свободу». II «На твердом пути». Воскресное Чтение №17: 276-277.

«Президент Польской Республики Игнатий Мостицкий, Председатель Совета Министров Валерий Славэк, Министр Исповеданий и Народного Просвещения Славомир Червинский. Первый Всепольский Православный Церковный Собор. Рескрипт Господина Президента Республики на имя Блаженнейшего Дионисия, Митрополита Варшавского и Волынского и всея Польши, от 30 мая 1930 года, о Соборе и Подсоборном Собрании». 1930. Воскресное Чтение №23: 361.

«Предсоборное Собрание». 1930. Воскресное Чтение №27: 409-411.

«Речь депутата Хруцкого, произнесенная в бюджетной комиссии Сейма при обсуждении бюджета Министерства Исповеданий и Народного Просвещения 17 января 1930 года». 1930. Воскресное Чтение №7: 104-105.

Савостьянов, А. 1930. «О чем надо помнить в преддверии Церковного Собора в наше смутное время. В неделю седьмую по Пасхе – Святых Отец Первого Вселенского Собора». Воскресное Чтение №22: 345-348.

Свитич Александр. 1997. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия. Москва: Издательство Крутицкое Патриаршее Подворье.

Скурат, Константин Ефимович. 1994. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. В 2 томах. Москва: Издательство Русские огни.

«Третья сессия Священного Синода. (28 ноября–1 декабря). 1929. Устроение Православной Церкви в Польше». Воскресное Чтение №16: 248

«Хроника. Поместный Собор Православной Церкви в Польше». 1928. Воскресное Чтение №30: 482.

«Хроника. Постановление Священного Синода о Поместном Соборе Православной Церкви в Польше». 1930. Воскресное Чтение №14: 223.

«Хроника. Постановление Священного Синода о подготовительных работах к созыву Собора». 1931. Воскресное Чтение №11: 103.

«Хроника. Делегация православного населения Волыни в Варшаве». 1930 Воскресное Чтение №17: 278-279.

«Хроника. Митрополит Дионисий у Министра Исповеданий». 1930. Воскресное Чтение №17: 278.

«Хроника. Организация комиссии по технической подготовке к Поместному Собору». 1930. Воскресное Чтение №19: 311.

«Хроника. Отсрочка собрания комиссии для технической подготовки к Собору». 1930. Воскресное Чтение №19: 311.

«Хроника. Образование Предсоборного Собрания». 1930. Воскресное Чтение №20: 326-327.

«Хроника. Совещание по подготовке созыва Собора. Избрание членов Предсоборного Собрания от профессуры». 1930. Воскресное Чтение №21:343.

«Хроника. Подготовка созыва Предсоборного Собрания. Правительственное совещание по вопросу созыва Собора». 1930. Воскресное Чтение №22: 359.

«Хроника. Оглашение актов о созыве Собора». 1930. Воскресное Чтение №№24-25: 391.

«Хроника. Созыв первой комиссии Предсоборного Собрания». 1931. Воскресное Чтение №12: 120.

«Церковное обозрение. Перемены на постах Иерархов. Возобновление Комиссии по делам Предсобора и Собора». 1934. Воскресное Чтение №10:119.

«Церковное обозрение. Заседание Комиссии по делам Предсобора и Собора». Воскресное Чтение, 1935, №1.

«Церковное обозрение. Заседание Смешанной Комиссии по делам Предсобора и Собора». 1935. Воскресное Чтение №6: 75.

«Церковное обозрение. Заседание Смешанной Комиссии по делам Предсобора и Собора». 1935. Воскресное Чтение №8: 104.

«Церковное обозрение. Пленарное заседание Предсоборного Собрания». 1935. Воскресное Чтение №8: 104.

«Церковное обозрение. Сессия Предсоборного Собрания». 1935. Воскресное Чтение №10: 131-132.

«Церковное обозрение. Сессия Предсоборного Собрания». 1935. Воскресное Чтение №11: 143-144.

«Церковное обозрение. Сессия Предсоборного Собрания». 1935. Воскресное Чтение №12: 155-156.

«Церковное обозрение. Заседание Смешанной Комиссии по делам Предсобора и Собора». 1935. Воскресное Чтение №13: 167.

«Церковное обозрение. Сессия Предсоборного Собрания». 1935. Воскресное Чтение №13: 168.

«Церковное обозрение. Сессия Предсоборного Собрания(Окончание)». 1935. Воскресное Чтение №14: 179-180.

«Церковное обозрение. Заседание Смешанной Комиссии представителей Иерархии и Правительства по делам Предсобора и Собора». 1935. Воскресное Чтение №21: 289.

«Церковное обозрение. Кончина Генерального Секретаря Предсоборного Собрания Б.Н.Лелявского». 1935. Воскресное Чтение №21: 289.

«Церковное обозрение. Сессия Священного Синода. Заседание Смешанной Комиссииа пo делам Предсобора и Собора». 1935. Воскресное Чтение №22: 305.

«Церковное обозрение. Предсоборное совещание». 1935. Воскресное Чтение №4: 60.

«Церковное обозрение. Сессия Св. Синода. Заседание Предсоборной Комиссии». 1935. Воскресное Чтение №26: 414.

K.H. 1930. «Разрушительное усердие. Мысли мирянина по поводу предстоящего Поместного Собора». Воскресное Чтение №12: 182-187.

K.H. 1930. «Путь правды и любви». Воскресное Чтение №23: 371-372.

Vox. 1930. «Из печати. Состоится ли Собор?». Воскресное Чтение №6: 92–95.

Vox. 1930. «Из печати. Что говорили о Православной Церкви в Сейме». Воскресное Чтение №4: 57.

Vox. 1930. «Из печати. Стабилизация». Воскресное Чтение №5: 78–80.

Vox. 1930. «Из печати. Как создаются затруднения?». Воскресное Чтение №8: 124-127.

Vox. 1930. «Из печати. Печать о делах Православной Церкви». Воскресное Чтение №9: 140–141.

Vox. 1930. «Из печати. Благодетели». Воскресное Чтение №10: 155-157.

Vox. 1930. «Из печати. К созыву Собора и Предсоборного Собрания. (Отклики общественного мнения)». Воскресное Чтение №26: 402-405

Vox. 1930. «Из печати. К созыву Собора и Предсоборного Собрания. (Отклики общественного мнения)». Воскресное Чтение №27: 418-421.

Vox. 1930. «Из печати. Польская печать о церковных делах». Воскресное Чтение №35:550-551.

Vox. 1930. «Из печати. Польская печать о церковных делах». Воскресное Чтение №36: 566-568.

Opublikowane
2018-12-11
Jak cytować
Юзва, А. (2018). Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie „Niedzielne Czytanie”. Elpis, (20), 25-39. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.03
Dział
Artykuły