Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”

Autor

  • Jarosław Charkiewicz Warszawska Metropolia Prawosławna Polska

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.19

Słowa kluczowe:

terminologia prawosławna, prawosławie, Cerkiew prawosławna, słownik, leksykon, doktryna, prawo, praktyka

Abstrakt

Polska terminologia prawosławna nie doczekała się dotychczas gruntownego opracowania ani też przejrzystej definicji. Pragnąc wypełnić tę lukę grupa prawosławnych teologów i językoznawców podjęła się trudu opracowania „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Pierwszym praktycznym etapem tej pracy (poza wstępnym określeniem zakresu słownictwa) stało się sporządzenie możliwie pełnej listy podstawowych źródeł, z których ekscerpowane będzie słownictwo, które zostanie zdefiniowane w słowniku. W celu przygotowania siatki haseł do słownika wyodrębniono dwa obszary źródeł związanych z leksyką dotyczącą prawosławia: źródła niewyspecjalizowane i źródła wyspecjalizowane. W pierwszej grupie znalazły się źródła słownikowe i leksykograficzne, a tym: słowniki ogólne, słowniki i leksykony dwujęzyczne oraz słowniki i leksykony specjalistyczne, tj. dotyczące konkretnie prawosławia. W drugiej grupie znalazły się pozycje bibliograficzne dotyczące rozmaitych aspektów z zakresu nauczania, szeroko rozumianego życia, organizacji i działalności Cerkwi prawosławnej, które zostały pogrupowane w trzy działy: doktryna, prawo i praktyka. Artykuł stanowi omówienie procesu wyodrębniania tych źródeł, które zostały uznane przez ww. grupę badaczy za podstawowe. Zostały on w ramach artykułu pokrótce omówione i przedstawione w układzie chronologicznym. Ponadto zespół badawczy uznał za niezbędne sporządzenie „Bibliografii” innych źródeł, które, w miarę możliwości, zostaną wykorzystane w trakcie opracowania artykułów hasłowych. Wykaz wybranych podstawowych źródeł niewyspecjalizowanych i wyspecjalizowanych wydaje się być na tyle kompletny, że w oparciu o niego ma szanse zostać wyekscerpowany w miarę kompletny wykaz haseł, które zostaną zaprezentowane w „Słowniku polskiej terminologii prawosławnej”.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

P. Evdokimov, Prawosławie, przekł. J. Klinger, Warszawa 1964.

W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przekł. M. Szczaniecka, Warszawa 1989.

A. Schmemann, Eucharystia. Misterium Królestwa, przekł. A. Turczyński, Białystok 1997.

E. Przybył, Prawosławie, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2000.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, przekł. A. Kuryś, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

K. Leśniewski, Nie potrzebują lekarza zdrowi… Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2006.

Hilarion (Ałfiejew), Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej, przekł. J. Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2009.

K. Ware, Kościół prawosławny, przekł. ks. W. Misijuk, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2011.

J. Charkiewicz, Kult świętych w Kościele prawosławnym, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015.

A. Znosko, Prawosławne prawo kościelne, cz. 1, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 1973.

A. Znosko, Prawosławne prawo kościelne. Zagadnienia wybrane, cz. 2, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 1975.

Kanony Kościoła Prawosławnego, przekł. ks. dr A. Znosko, I i II, Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 2000.

Ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726).

Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, [w:] „Wiadomości PAKP” 1999, nr 1, s. 4-7.

Statut Parafialny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, [w:] „Wiadomości PAKP” 1999, nr 2, s. 4-7.

Statut Monasterów Męskich i Żeńskich Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, [w:] „Wiadomości PAKP” 1999, nr 10, s. 4-7.

Nauka o nabożeństwach prawosławnych, oprac. ks. K. Bondaruk, Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Białystok 1987.

I. Jazykowa, Świat ikony, przekł. ks. H. Paprocki, Warszawa 1998.

G. Krug, o., Myśli o ikonie, przekł. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991.

Nowe tablice, czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych, wybór, przekł. Ivan Petrov, Kraków 2007.

L. Uspienski, Teologia ikony, przekł. M. Żurowska, Warszawa 2009.

H. Paprocki, Misterium Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Archijeratikon, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2011.

M. Ławreszuk, Modlitwa wspólnoty, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014.

Euchologion, t. 1-3, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016.

Euchologion monastyczny, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016.

Kalendarz prawosławny 2018, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Charkiewicz, J. (2018). Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), 181–186. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.19

Numer

Dział

Artykuły