Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.13

Słowa kluczowe:

architektura sakralna, cerkwie, kaplica

Abstrakt

Przeanalizowano zakres zmian i skutki decyzji o przeprojektowaniu chrzcielnicy na świątynię domową, w budynku domu parafialnego Parafii Prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku. Zaprezentowane tu studium przypadku może stanowić odniesienie do innych podobnych mu procesów inwestycyjnych w przestrzeni sakralnej.

Bibliografia

Czykwin, M. (red.). (2022). Cerkiew Świętego Mikołaja Serbskiego. Białystok: Orthdruk.

Czykwin, M. (2018). Parafia świętego Jana Teologa w Białymstoku. Kalendarz Prawosławny 2018, 173-180.

Czykwin, M. (2014). W parafii św. Jana Teologa powstają szczególne freski. [online] http://www.bacieczki.cerkiew.pl/pl/news/view/show/id/311/title/W+parafii+%25C5%259Bw.+Jana+Teologa+powstaj%25C4%2585+szczeg%25C3%25B3lne+freski, [23.05.2022].

Musiuk, A. (2016). Specyfika projektowania Domu Bożego w świetle teologii prawosławnej. Elpis (18), 87–91, DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.11.

Musiuk, A. (2017). Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Elpis, (19), 15–19. DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.02.

Uścinowicz, J. (1999). Hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura (18), 119-132.

Uścinowicz, J. (2011). Struktura symboliczna architektury świątyni: wprowadzenie do teologii wyrazu sztuki sakralnej. Elpis, (13), 139-180.

Uścinowicz, J. (1997). Symbol. Archetyp. Struktura: hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej. Białystok: Politechnika Białostocka.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Naumiuk-Jakuc, A. (2022). Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku. Elpis, (24), 89–96. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.13

Numer

Dział

Artykuły