Średniowieczna architektura Gruzji

  • Levan Varsimaszvili Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: Gruzińska cerkiew prawosławna, architektura gruzińska

Abstrakt

Od wieków życie sakralne odgrywało kluczową rolę w rozwoju kultury Gruzji. Rozmaite budowle sakralne, wyróżniające się indywidualnością oraz cechami takimi jak konstrukcje świątyń trójkościelnych, które nie występują w żadnym innym regionie świata, stanowiły istotny element życia społecznego i politycznego, szerzenia wiary, jak również stanowiły o rozwoju wyodrębnionego gruzińskiego nurtu architektonicznego. Powstanie usystematyzowanej chrześcijańskiej sztuki sakralnej w Gruzji przypada w przybliżeniu na V-VI wieku n.e. czego przykładem jest istniejąca po dziś Katedra Sioni w Bolnisi. Złoty okres rozwoju budownictwa sakralnego na terenie Gruzji przypada na X-XIII wiek, kiedy to powstaje wiele znaczących, monumentalnych i ekspresywnych budowli sakralnych. Gruziński postęp osiągnięty w czasach późnego średniowiecza wyhamował jednak w XIV wieku poprzez ciągłe niepokoje spowodowane niszczącymi kraj oraz godzącymi w jego suwerenność zbrojnymi agresjami krajów sąsiednich.

Bibliografia

Abramišvili, G., Zaharaâ, P. i Cicišvili, P. (1944). Istoriâ gruzinskoj arhitektury. 5-205 [Абрамишвили, Г., Захарая, П. и Цицишвили, П. (1944). История грузинской архитектуры. 5-205].

Agababân, R. (1950). Kompoziciâ kupolʹnyh sooruženii Gruzii i Armenii. (s. 9-116). Erevan: Armgosizdat [Агабабян, Р. (1950). Композиция купольных сооружении Грузии и Армении. (s. 9-116). Ереван: Армгосиздат].

(ამირანაშვილიშ. ქართული ხელოვნების ისტორია . თბილისი. საქ. სსრმეცნ. აკად. გამომცემლობა. 1944, s.1-201) Amiranašvili, Š. (1944). Istoriâ gruzinskogo iskusstva. (s. 1-201) Akademiâ Nauk Gruzii [Амиранашви ли, Ш. (1944). История грузинского искусства. (c. 1-201) Академия Наук Грузии].

Beridze, V. (1976). Nekotorye aspekty Gruzinskoj kupolʹnoj arhitekturi so vtoroj poloviny X v. do konca XIII v. (c. 5-49) Tbilisi: Mecniereba [Беридзе, В. (1976). Некоторые аспекты Грузинской купольной архитектури со второй половины X в. до конца XIII в. (c. 5-49) Тбилиси: Мецниереба].

(ზაქარაიაპ. ქართული ცენტრალურ-გუმბათოვანიარქიტექტურა. თბილისი. გამომცემლობა ხელოვნება. 1981, s. 9-291.) Zakaraia, P. (1981). Gruzinskaâ centralʹno-kupolʹnaâ arhitektura. (t.3). Tbilisi: Helovneba [Закараиа, П. (1981). Грузинская центрально-купольная архитектура. (т.3). Тбилиси: Хеловнеба].

(ზაქარაიაპ. ქართული ხუროთ მოძღვრება XI-XVIII სს. თბილისი. განათლება. 1990, s. 1-260.) Zakaraia, P. (1990). Gruzinskaâ arhitektura XI-XVIII vv. (t.1). Tbilisi: Ganatleba [Закараиа, П. (1990). Грузинская архитектура XI-XVIII вв. (т. 1). Тбилиси: Ганатлеба].

Zakaraia, P. (1992). Zodčestvo Tao-Klardžeti. (s. 5-189).Tbilisi: Tbiliskij Universitet [Закараиа, П. (1992). Зодчество Тао-Кларджети. (s. 5-189). Тбилиси: Тбилиский Университет].

Severov, N.P., Čubinašvili, G.N. (1947). Kumurdo i Nikorcminda. Moskva [Северов, Н.П., Чубинашвили, Г.Н. (1947). Кумурдо и Никорцминда. Москва.].

Severov, N.P. (1947). Pamâtniki gruzinskogo zodčestva. Moskva [Северов, Н.П. (1947). Памятники грузинского зодчества. Москва.].

Čubinašvili, G. N. (1936). Istoriâ gruzinskogo iskusstva. 1. Tbilisi [Чубинашвили, Г. Н. (1936). История грузинского искусства. I. Тбилиси]

Čubinašvili, G. (1970). Voprosy istorii iskustva. (t.1, c. 3-320) Tbilisi: Helovneba [Чубинашвили, Г. (1970). Вопросы истории искуства. (т. 1, c. 3-320) Тбилиси: Хеловнеба].

Čubinašvili, G. (1948). Pamâtniki tipa Džvari. 3-197.Tbilisi: Izdatelʹstvo Akademii Nauk Gruzinskoj SSR [Чубинашвили, Г. (1948). Памятники типа Джвари. 3-197. Тбилиси: Издательство Академии Наук Грузинской ССР].

Opublikowane
2019-11-26
Jak cytować
Varsimaszvili, L. (2019). Średniowieczna architektura Gruzji. Elpis, (21), 59-69. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.08
Dział
Artykuły