Symbole prawosławne w filmach animowanych z ZSRR wyprodukowanych w latach 1948-1982

Autor

  • Katarzyna Lidia Babulewicz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.21

Słowa kluczowe:

animacja radziecka, animacja a prawosławie, symbole prawosławne w filmach animowanych

Abstrakt

Artykuł dotyczy symboli prawosławnych, które obecne są w wybranych filmach animowanych wyprodukowanych w Związku Radzieckim. Wbrew temu, czego można by się spodziewać po filmach powstałych w okresie panowania doktryny socrealistycznej, niejednokrotnie odnaleźć w nich można nawiązania do sfery religijnej. Pojawiają się one jako detale nieodłącznie wchodzące w skład świata przedstawionego – przede wszystkim jako cerkwie i ikonografia. Zdarza się, że postaci wykonują znak krzyża, bądź że pada kwestia, której nie wypowiadałby ateista, a nawet osoba niepraktykująca. Co najważniejsze – w zdecydowanej większości przypadków odwołania te nie posiadają wydźwięku pejoratywnego czy sarkastycznego, co dziwi szczególnie w przypadku produkcji powstałych w dobie stalinizmu.

Bibliografia

Animacja, [w:] J. Bauman, R. Jurieniew, Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987.

Grajewski A., Najdłuższa religijna wojna XX wieku. Z dziejów ateizmu w ZSRR, [w:] Chrześcijaństwo w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti: materiały z sesji Eklezjologiczno-Misjologicznej, Pieniężno 28-30 IX 1989 , red. W. Grzeszczak, E. Śliwka.

Jazykowa I., Oto czynię wszystko nowe. Ikona w XX wieku, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2011.

Kadykało A., Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, Kraków 2014.

Капков С., Энциклопедия отечественной мультипликации, Москва 2007.

Kempna M., Religijność jako paratekst. Na obrzeżach teorii filmu religijnego, [w:] Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010.

Pikkov Ü., On the Topics and Style of Soviet Animated Films, [w:] “Baltic Screen Media Review” 2016, t. 4, s. 16-37.

Podręcznik do nauki religii prawosławnej, cenzor diecezjalny ks. mitrat dr Serafin Żelezniakiewicz, Białystok 1984.

Quenot M., Ikona i kosmos, tłum. H. Paprocki, Białystok 2007.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Babulewicz, K. L. (2018). Symbole prawosławne w filmach animowanych z ZSRR wyprodukowanych w latach 1948-1982. Elpis, (20), 197–204. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.21

Numer

Dział

Artykuły