Artemida i Tekla. Spotkanie starożytnej bogini z chrześcijańską świętą apostolską w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa (Refleksje historyczno-porównawcze)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.17

Słowa kluczowe:

Równy Apostołom, Paweł Apostoł Narodów, bogini

Abstrakt

Tematem artykułu jest interakcja między kultem bogini Artemidy a kultem św. Tekli z Ikonium we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa. Zjawisko to jest badane w odniesieniu do literatury, miast, grup społecznych i osobistości związanych głównie z kulturowym spotkaniem wolnomyślnej, ale przerażającej bogini, obrończyni pustyni, dziewictwa i dzieciństwa, z dziewiczą bohaterką Krzyża i domniemaną apostolską towarzyszką Pawła w szerzeniu Logosu życia wśród narodów.

Bibliografia

Barrier, J. W. (2009). The Acts of Paul and Thecla: A Critical Introduction and Commentary, (ed. J. Frey). Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Tübingen: Mohr Siebeck.

Bruce W. (2000). The ‘new’ Roman wife and 1 Timothy 2:9-15: The search for a Sitz im Leben. Tyndale Bulletin.

Bruce W. (2003). Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline Communities, Michigan: Eerdmans.

Davis, S. J. (2008). The cult of Saint Thecla: a tradition of women’s piety in late antiquity, Oxford: University Press.

Duffy, M. E. (1994). The Riot of the Silversmiths at Ephesus (Acts 19:23-40): A Synchronic Study Using Rhetorical and Semiotic Methods of Analysis. Phd diss. St Paul University.

Dunn, P. W. (2000). The charistmatic gifts in the Acts of Paul: second century trends, Conference Papers for the 29th Annual Meeting of the Society for Pentecostal Studies, Kirkland: Northwest College.

Elliger, W. (1978). Paulus in Griechenland: Philippi, Thessaloniki, Athen, Korinth, Stuttgarter: Bibelstudien

Fuchs, R. (2003). Unerwartete Unterschiede - müssen wir unsere Ansichten über die Pastoralbriefe revidieren? Brockhaus, Wuppertal: Bibelwissenschaftliche Monographien.

Pervo, R. I. (1994). The Pastoral Epistles and The Epistolary Novel, JHC 1. Retrieved from https://depts.drew.edu/jhc/pervope.html.

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Despotis, S. (2022). Artemida i Tekla. Spotkanie starożytnej bogini z chrześcijańską świętą apostolską w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa (Refleksje historyczno-porównawcze). Elpis, (24), 127–130. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.17

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora