Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy

Autor

  • Magdalena Ickiewicz-Sawicka Katedra Ekonomi i Nauk Społecznych Politechnika Białostocka

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.14

Słowa kluczowe:

kultura, kulturowe dziedzictwo, niematerialne dziedzictwo ludzkości, narody bałkańskie, serbska slava

Abstrakt

Artykuł pt. składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera opis dziedzictwa kulturowego ludzkości w świetle dokumentów międzynarodowych oraz prezentuje wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące poruszanej w nim tematyki. Druga część odnosi się do spuścizny kulturowej wybranych narodów bałkańskich, trzecia zaś prezentuje serbską slavę jako przykład niematerialnego dziedzictwa ludzkości narodów południowych Słowian. Tekst opatrzony jest wstępem i wnioskami końcowymi.

Bibliografia

Petrovich Michael B., Joel Halpern, Serbs [w:] S. Thernstrom, A. Orlov, O. Handlin. Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (2nd ed.). Harvard University Press 1980. p. 925.

Bandić D, Narodno pravoslavlje, Belgrad 2010.

Bandić D., Narodna religija Srba u 100 pojmova, Beograd Nolit. Beograd 1991.

Bednarek S.,Wiedza o kulturze, t. 1–4, Warszawa 1991–1993.,

Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław 1995.

Benedict R. , Wzory kultury, Warszawa 1999,

Burszta W., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza, 2005, s. 85.

Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Wrocław 1985.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s. 37.

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław: Ossolineum, 1985, s. 108.

Jenks C., Kultura, Poznań 1999.

Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa 1985.

Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975, s. 44.

Nowicka E., Świat człowieka — świat kultury, Warszawa 1991.

Om Datt Upadhya, The art of Ajanta and Sopoćani: a comparative study: an enquiry in prāṇa aesthetics, Motilal Banarsidass Publ., 1994, s. 28.

Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1966, s. 64.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Znaniecki F., Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, przeł. J. Szacki, Warszawa: PWN 1971, s. 676–677.

Źródła internetowe:

Dziedzictwo kulturowe: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/, dostęp, (1.12.2016).

http://www.national-geographic.pl/blogi/archiwum/kosowo-wposzukiwaniu-serbskich-klejnotow-w-metochii, dostęp (1.12.2016).

http://www.national-geographic.pl/tags/zabytki-unesco/, dostęp(1.12.2016).

hasło: „kultura”, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html, dostęp, (1.12.2016).

Lista światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO www.unesco.pl/no_cache/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/lista-swiatowego-dziedzictwa/europa-i-ameryka-polnocna/serbia/?print=1, dostęp (1.12.2016).

Ljubomir Ranković,Verski Obćaji, http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Obicaji/slaveiobicaji/Lat_slave46.htm, dostęp (1.12.2016).

Nowe obiekty na liście UNESCO Europa i Bliski Wschód http://turystyka.wp.pl/gid,17692123,kat,1036543,title,Nowe-obiekty-na-liscie-UNESCO-Europa-i-Bliski-Wschod,galeria.html, dostęp (1.12.2016).

Program UNESCO „Pamięć Świata” (Memory of the World) http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/,dostęp (1.12.2016).

Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, dostęp, (1.12.2016).

Seoska slava, http://vukajlija.com/seoska-slava/362883, dostęp(1.12.2016).

Serbska slava na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, http://balkanistyka.org/serbska-slava-na-liscieniematerialnego-dziedzictwa-kulturowego-unesco/, dostęp (1.12.2016).

Serbski taniec narodowy kolo, http://www.muzykaduszy.pl/taniec-serbski, dostęp (1.12.2016). UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006, dostęp (1.12.2016).

http://natemat.pl/76737,jak-kawa-rozpuszczalna-ma-byc-natychmiast-zobacz-wyklad-zygmunta-baumana-o-kulturze, dostęp (1.12.2016).

Републички завод зазаштиту споменика културе – Београд http://www.heritage.gov.rs/cirilica/index.php, dostęp (1.12.2016).

http://www.inthessaloniki.com/en/rotonda, dostęp (1.12.2016).

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Ickiewicz-Sawicka, M. (2017). Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy. Elpis, (19), 113-119. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.14

Numer

Dział

Artykuły