Bliskość Pawła wobec Tesaloniczan w 1 Tes 2,7b-12

Autor

  • Sotirios Despotis Department of Social Theology of Athens University

Słowa kluczowe:

dobroczynny opiekun, intymność, życzliwość, metafora

Abstrakt

W jednym z najstarszych dokumentów chrześcijaństwa, w bardzo patriarchalnym społeczeństwie, apostoł Paweł zwracając się do Chrześcijan z pogan, nie waha się upodobnić nie tylko do ojca, ale także kobiety, która jako niania dba o własne dzieci. W przeciwieństwie do wędrownych filozofów, apostoł Paweł nie tylko nauczał słowem, lecz i przykładem swojego życia ukazywał łagodność, dobroczynność i miłość, ofiarowując swoją duszę i życie. Metafora matki związana jest między innymi z upomnieniem, aby unikać prostytucji i tworzyć wspólnotę wszystkich w trakcie życia doczesnego i po Sądzie Ostatecznym. W najstarszym dokumencie chrześcijaństwa, Paweł mówi do chrześcijan wszystkich narodów, nie zatrzymuje się na społeczeństwie patriarchalnym, lecz stara się zasymilować z obrazem kobiety - piastunki, i tak jak ona karmić i troszczyć się o własne dzieci. On nie tylko głosił, ale w przeciwieństwie do wędrujących filozofów, miał taki spokój, współczucie i miłość do tych ludzi, dla których oddawał swoją duszę i całe swoje istnienie. Jednocześnie, ukazuje się w postaci ojca, ponieważ jego przykład i słowa, uczyły wszystkich, indywidualnie, pozostawania z dala od nieprawości i nieustannej modlitwy. Prezentacja autora listu jako matki i ojca odbiorców, braci rodzącego się Kościoła w Salonikach, związane jest w związane było z wezwaniem do pozostawiania z dala od nierządu, i skłonienia adresatów do zgodnego współistnienia we wspólnocie zarówno przed, jaki i po drugim przyjściu naszego Pana.

Bibliografia

Burke T. J., Family Matters: A Socio-Historical Study of Kinship Metaphors in 1 Thessalonians, (JSNTSup 247) London: Sheffield Academic Press 2003.

- Paul’s Role as ‘Father’ to his Corinthian ‘Children’ in Socio-Historical Context (1 Cor. 4:14-21), in: Paul and the Corinthians: Studies on a Community in Conflict. Essays in Honour of Margaret Thrall. Supplements to Novum Testamentum, ed. Trevor J. Burke and J. Keith Elliott, Leiden: Brill Academic Publishers 2003, p. 95-113.

Caragounis Chrys, Did Paul Behave as an Infant or Imbecile, or as a Gentle Nurse?, online: http://www.chrys-caragounis.com/Studies/Did%20Paul%20Behave.pdf, 01.08.2014.

Galanis J., Η Πρώτη Επιστολή του Απ. Παύλου προς Θεσσαλονικείς, Thessaloniki 1996.

Gerber Christine, Paulus und seine ‘Kinder’. Studien zur Beziehungsmetaphorik der paulinischen Briefe (Beihefte zur Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft - BZNW 1360) Berlin-New York: Walter de Gruyter 2005.

Opublikowane

2014-11-09

Jak cytować

Despotis, S. (2014). Bliskość Pawła wobec Tesaloniczan w 1 Tes 2,7b-12. Elpis, (16), 99–111. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/14

Numer

Dział

Artykuły