Teologiczno-liturgiczne znaczenie troparionów błogosławieństw (Makarismoi) jutrzni Wielkiego Piątku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.01

Słowa kluczowe:

Wielki Tydzień, Wielki Piątek, jutrznia, hymnografia, makarismoi

Abstrakt

Na jutrzni Wielkiego Piątku po śpiewie antyfon, a przed czytaniem kanonu, rozbrzmiewają wersety ewangelicznych błogosławieństw, które w praktyce liturgicznej rozpoczynają się słowami rozsądnego łotra „Remember me, o Lord, in Your Kingdom”. Zwrot łotra wiszącego na krzyżu brzmi w Wielki Piątek wyjątkowo – to dzień, w którym te słowa zostały wypowiedziane oryginalnie. Do wersetów błogosławieństw dodaje się specjalne tropariony mówiące o różnych aspektach męki Chrystusa, głównie przez pryzmat skruchy łotra. W artykule dokonano analizy tekstów z uwzględnieniem greckiego oryginału i wybranych tłumaczeń.

Bibliografia

Hrapovickij, A., mitropolit, Počemu Gospodʹ Iisus Hristos ne nazyval sebâ Bogom? [Храповицкий, А., митрополит, Почему Господь Иисус Христос не называл себя Богом?]. [online] https://www.portal-slovo.ru/theology/41692.php, [24.03.2022].

Lukaševič, A.A., Turilov A.A., Gusejnova Z.M. (2002). BLAŽENNY, W: Pravoslavnaâ Ènciklopediâ, Tom 5 [Лукашевич, А. А., Турилов, А. А., Гусейнова, З. М. (2002). БЛАЖЕННЫ, in: Православная Энциклопедия, Том 5]. Moscow.

Matins of Great and Holy Friday. [online] https://www.stsymeon.com/files/Printable-Services/Matins-of-Great-and-Holy-Friday.pdf, [2.04.2022].

Skaballanovič, M. (2008). Tolkovyj Tipikon [Скабалланович, М. (2008). Толковый Типикон]. Moskwa.

Slujbele în zilele de Joi, Vineri şi Sâmbătă în Săptămâna Patimilor. [online] https://www.teologie.net/data/pdf/sapt-patimi-partea2.pdf, [10.04.2022].

The Lenten Triodion translated from the original Greek by mother Mary and archimandrite Kallistos Ware, St. Tikhon’s Seminary Press, South Canaan, 2002.

The Office of the Sixth Hour. [online] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEo_O8mOf2AhUXyosKHYz3CiwQFno-ECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fstmaximus.org%2Ffiles%2FDocuments%2FSixthHour.pdf&usg=AOvVaw0YMSbLJxGq9z7ceSikqsO9,[3.04.2022].

Tolkovaniâ na Byt. 2:10 [Толкования на Быт. 2:10]. [online] http://bible.optina.ru/old:gen:02:10, [11.04.2022].

Triod de Carême, Chevetogne. (2014).

Triṓdion Katanyktikón: periéchon ápasan tīn anī́kousan autṓ Akolouthían tīs Agías kai Megálīs Tessarakostī́s apó tīs Kyriakī́s tou Telṓnou kai tou Farisaíou méchri tou Agíou kai Megálou Savvátou [Τριώδιον Κατανυκτικόν: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής από της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου]. (2010). Athens.

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Karczewski, P. (2022). Teologiczno-liturgiczne znaczenie troparionów błogosławieństw (Makarismoi) jutrzni Wielkiego Piątku. Elpis, (24), 9–13. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.01

Numer

Dział

Artykuły