Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji

Autor

  • Tomasz Kuprjanowicz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.17

Słowa kluczowe:

dzieła Świętych Ojców, św. Paisjusz (Wieliczkowski), św. Góra Atos, Rosja, Cerkiew, uczniowie

Abstrakt

Święty biskup Ignacy (Branczaninow) uważał, że dzieła Świętych Ojców przetłumaczone przez świętego Paisjusza (Wieliczkowskiego) mają „taką godność ascetyczną”, że ich nie może zamienić żadne inne tłumaczenie. Czytanie Świętych Ojców - podkreślał św. Ignacy - jest zwłaszcza ważne dla zrozumienia Pisma Świętego. Biblijni Autorzy i Ojcowie byli natchnieni jednym
i tym samym Duchem i dlatego Pismo i Tradycja (w danym przypadku - spuścizna Świętych Ojców) zestawiają jedną całość i nie mogą być rozdzielane. Prawosławna Cerkiew akceptuje wyłącznie interpretację Duchem Świętym, a rozumienie Ojcami Cerkwi Pisma natchnione jest tym samym Duchem co i samo Pismo Święte. Liczni uczniowie św. Paisjusza powróciwszy do Rosji przynieśli ze sobą odrodzoną tradycję patrystyczną i rękopisy przetłumaczonych przez św. Paisjusza dzieł Świętych Ojców. To sprzyjało odrodzeniu mniszego życia i całej Rosyjskiej Cerkwi.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Восторгнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из святых отцев Старца Паисия Величковскаго. Москва 1849.

Ермишин О.Т. Философия религии: Концепции религии в зарубежной и русской философии: учеб. пособие. 2-е изд., испр. Москва 2012.

Житие и писания Молдавскаго Старца Паисия Величковскаго. С присовокуплением предисловий на книги св. Григория Синаита, Филофея Синайскаго, Исихия Пресвитера и Нила Сорскаго, сочиненных другом его и постником, Старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве. Москва 1847.

Зеньковский В.В., прот. История русской философии. Париж 1948. Т.1, Ч.1.

Игнатий Брянчанинов, свт. Странствие ко вратам вечности: Переписка с оптинскими старцами и П. П. Яковлевым, делопроизводителем свт. Игнатия. Москва 2001.

Исаак Сирин, прп. Слова духовно-подвижнмчсския, переведенныя с греческаго старцем Паисием Величковским. Москва 1854.

Леонид (Поляков), иером. Схнархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятельность. Диссертация на соискание ученой степени магистра богословия. Кн. 1-3. Ленинград 1956. [Maszynopis].

Паисий (Величковский), преп. Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам XVIII–XIX вв. / Сост. П.Б. Жгун, М.А. Жгун; общ. ред. Д.А. Поспелова, О.А. Родионова. М.: Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь 2004.

Паюл Иван. Славянские ученики преподобного Паисия XVII – начала XIX веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад 2001.

Преподобных отцев Варсануфия Великаго н Иоанна руководство к духовной жизни. в ответах на вопрошения учеников. Москва 1852.

Старцы отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский и их литературно- асксетическая деятельность. Москва 1909.

Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Парнж 1988.

Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Париж 1988.

Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество. Минск 2006.

Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек. Санкт Петербург 1905.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Kuprjanowicz, T. (2017). Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji. Elpis, (19), 133–137. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.17

Numer

Dział

Artykuły