Starcy Pustelni Optyńskiej i rosyjska inteligencja XIX wieku

Autor

  • Tomasz Kuprjanowicz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.13

Słowa kluczowe:

starcy, Monaster Optyński, rosyjska inteligencja

Abstrakt

W artykule wyjaśnione zostało znaczenie słowa „starzec” stosowanego w odniesieniu do mnichów optyńskich na podstawie Tradycji Prawosławnej jako słowa rozumianego nie w sensie fizycznej starości, ale w sensie doskonałego wzrostu duchowo-moralnego. W artykule ukazany jest również światopogląd rosyjskiej inteligencji XIX w. i dobroczynny wpływ na niego Starców Pustelni Optyńskiej.

Bibliografia

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Приветствие I Оптинскому форуму // I Оптинский форум. Наследие России и духовный вы-бор российской интеллигенции. Калуга – Оптина пустынь, 19-21 мая 2006 г.: Сб. материалов. М.; Калуга, 2006.

Антонов К.М. Философия И.В. Киреевского: антропологический ас-пект. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006.

Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала ХХ века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.

Глаголев В.С. Опыт русской интеллигенции в трансляции духовной культуры // I Оптинский форум. Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции. Калуга – Оптина пустынь, 19-21 мая 2006 г.: Сб. материалов. М.; Калуга, 2006. С. 195-200.

Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М.: Правило веры, 2002. С. 214-268.

Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский. Выступление на открытии I Оптинского форума // I Оптинский форум. Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции. Калуга – Оптина пустынь, 19-21 мая 2006 г.: сб. материалов. М.; Калуга, 2006. С. 21-24.

Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский. Выступление на открытии II Оптинского форума // II Оптинский форум. Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции. Москва – Калуга – Оптина пустынь, 18-21 мая 2007 г.: сб. материалов. В 3 т. М.; Калуга, 2007. Т. 1. С. 25-29.

Никитин В.А. Актуальность „Русской идеи” Ивана Киреевского // Иван Киреевский. Духовный путь в русской мысли XIX–XXI вв. (К 200-летию со дня рождения): сб. науч. ст. М., 2007.

Осипов А.И. Россия сегодня и славянофилы // Иван Киреевский: Духовный путь в русской мысли XIX–XXI вв. (К 200-летию со дня рож-дения): сб. науч. ст. М., 2007. С. 61-76.

Смолич И.К. Жизнь и учение старцев // Смолич И.К. Русское монаше-ство 988–1917. Жизнь и учение старцев. Приложение к „Истории Русской Церкви”. М.: Церковно-научный центр «Православная энцикло-педия”, 1997. С. 369-464.

Смолич И.К. Русское монашество 988–1917 // Смолич И.К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение старцев. Приложение к „Истории Русской Церкви”. М.: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия”, 1997. С. 11-368.

Соколов Д.Д. Оптинское старчество и его влияние на монашествующих и мирян. Б.м.: Издательство Свято-Введенской Оптиной Пустыни, (bez roku wydania)

Татарский К.А. Сила России – в единстве национального духа // I Оптинский форум. Наследие России и духовный выбор российской интеллигенции. Калуга – Оптина пустынь, 19-21 мая 2006 г.: сб. материалов. М.; Калуга, 2006. С. 47-52.

Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и оптинские старцы. М.: Мартис, 1996.

Флоровский, Георгий, прот. Из прошлого русской мысли. М.: «Аграф», 1998.

Флоровский, Георгий, прот. Пути русского богословия. Изд. 3-е. Paris: YMCA-PRESS, 1983.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-12

Jak cytować

Kuprjanowicz, T. (2018). Starcy Pustelni Optyńskiej i rosyjska inteligencja XIX wieku. Elpis, (20), 129–133. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.13

Numer

Dział

Artykuły