Wpływ duchowości Pustelni Optyńskiej na twórczość rosyjskich filozofów i pisarzy XIX w.

Autor

  • Tomasz Kuprjanowicz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.07

Słowa kluczowe:

Pustelnia Optyńska, starcy, Kirejewski, Gogol, Leontjew, Dostojewski

Abstrakt

Monastery w Rosji w XIX–stym wieku miały bardzo duży wpływ na naród. Jednym z takich monasterów był właśnie wtedy Kozielski Monaster Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni zwany Pustelnią Optyńską. Był to taki ośrodek duchowy, do którego przybywali pielgrzymi nie tylko z prostego ludu. Częstymi gośćmi w monasterze byli rosyjscy filozofowie i pisarze. Duchowe pożywienie, jakie otrzymywali od mnichów wpływało na ich twórczość i życiowe dążenia. Starcy z Pustelni Optyńskiej stawali się dla nich duchowymi przewodnikami i moralnymi autorytetami, a nawet twórczą inspiracją. Twórcami rosyjskiej kultury tego okresu mającymi kontakt z Pustelnią Optyńską byli m.in. Iwan Kirejewski, Nikołaj Gogol, Fiodor Dostojewski i Konstantin Leontjew. Żywe kontakty ze starcami z Pustelni Optyńskiej otwierały w filozofach i pisarzach pokłady głębokiej duchowości, podtrzymujące ich siły do moralnego przeobrażenia nie tylko własnej osoby, ale i całego społeczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Бердяев Н. А., 1926, Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли, Paris, [online], http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_leontev_ocherk/6/ [05.05.2015].

Благословенная Оптина, 1997, Козельск, [online], http://www.optina.ru/history/optina/ [05.05.2015].

Буданова Н., 2005, Книги, подаренные Ф.М. Достоевскому в Оптиной Пустыне, София №1, [online], http://ricolor.org/history/cu/lit/4/optin/ [05.05.2015].

Булгаков С. Н., 1993, Победитель Побежденный, [w:] Сочинения в двух томах, Том 2, Избранные статьи, Москва, s. 546-563.

Воропаев В. А., 2002, Гоголь над страницами духовных книг, Москва.

Говоруха-Отрок Ю. H. Несколько слов по поводу кончины К.Н. Леонтьева, [online], http://az.lib.ru/g/goworuhaotrok_j_n/text_1891_leontiev.shtml [05.05.2015].

Гоголь Н. В., 2001, Духовная проза. Москва.

Гоголь Н. В., 2009, Полное собрание сочинений и писем: В 17 т., Т. 14. Москва-Киев.

Долгов К. М., 1997, Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. Москва.

Достоевская А. Г., 1971, Воспоминания, Москва.

Достоевский Ф.М., Братья Карамазовы, [online (page 5)], http://www.klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/karams.txt&page=5, [online (page 6)], http://www.klassika.ru/read.html?roza/dostoevskij/karams.txt&page=6,[05.05.15]

Каширина В., 2013, Слова подвижнические, „Православное книжное обозрение», № 8 (032), s. 60 - 75

Киреевский И. В., 1984, Избранные статьи. Москва.

Киреевский И. В., 1997, О нужде преподавания церковно-славянского языка в уездных училищах, „Литературная учеба”, № 5-6, s. 106-109.

Концевич И. М., 1995, Оптина Пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Котельников В. А., 2002, Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. Москва.

Котельников В. А., 1999, Святость, радость и творчество. Т. 3, СПб.

Леонтьев К. Н., Добрые вести, [online], http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0440.shtml, [05.05.2015]

Леонтьев К. Н., 1914, Письмо о вере, молитве, о немощи духовенства и о самом себе, „Богословский вестник», №2, [online], http://www.bogoslov.ru/bv/text/175934/index.html,

05.2015].

Нилус С. Святыня под спудом, [online], http://azbyka.ru/fiction/svyatynya-pod-spudom/,[05.05.15].

Переписка К. Н. Леонтьева с В. В. Розановым, [online], http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_leontyev_perepiska.html [05.05.2015].

Толстой Л. Н., 1952, Полное собрание сочинений в 90 томах, T. 51, Москва, 1952.

Флоровский Г., 1991, Пути русского богословия. Киев.

Фудель С. И., Собрание сочинений в трех томах, Т. 3, [online], http://predanie.ru/lib/book/174680/ [05.05.15].

Четвериков С. И., протоиер., 1988, Оптина пустынь. Париж.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Kuprjanowicz, T. (2016). Wpływ duchowości Pustelni Optyńskiej na twórczość rosyjskich filozofów i pisarzy XIX w. Elpis, (18), 57–64. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.07

Numer

Dział

Artykuły