Materialne stosunki między duchownym a wiernymi jako powód rozwoju neounijnego ruchu na Wołyniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.05

Słowa kluczowe:

neounia, Yevsevy Slezko, Aleksey Pelipenko, opłata za nabożeństwa, grunty kościelne

Abstrakt

Artykuł wskazuje na jeden z głównych kierunków neounijnej propagandy, zmierzającej do oddzielenia ludności wołyńskiej od rdzennej wiary prawosławnej i przyjęcia tzw. katolicyzmu obrządku wschodniego. Chodzi o próby przekonywania wiernych przez unitów o materialnych korzyściach przyjęcia nowej jurysdykcji, polegającej na bezpłatnych nabożeństwach, jakich nie mogli odprawiać księża prawosławni, oraz otrzymaniu do ich dyspozycji ziemi kościelnej. Właśnie z takimi propozycjami księża unici jeździli do parafii wołyńskich i niepokoili miejscową ludność. Badanie pokazuje, jak skuteczne były takie działania odstępców, a także reakcję na nie duchownych prawosławnych.

Bibliografia

Gosudarstvennyj arhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 1. D. 291. 124 l.

Gosudarstvennyjarhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 2. D. 554. 461 l.

Gosudarstvennyj arhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 2. D. 556. 83 l.

Gosudarstvennyjarhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 3. D. 39. 195 l.

Gosudarstvennyjarhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 3. D. 44. 48 l.

Gosudarstvennyj arhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 3. D. 52. 226 l.

Gosudarstvennyj arhiv Ternopolʹskoj oblasti. F. 148. Op. 3. D. 62. 7 l.

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Федчук, О. (2022). Materialne stosunki między duchownym a wiernymi jako powód rozwoju neounijnego ruchu na Wołyniu. Elpis, (24), 35–40. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.05

Numer

Dział

Artykuły