Fonwizin: od wiary w przeznaczenie do wiary w opatrzność

Autor

  • Adam Drozdek Duquesne University in Pittsburgh

Słowa kluczowe:

Fonwizin, prawosławie

Abstrakt

Artykuł prezentuje rozwój duchowy Denisa Fonwizina, wybitnej postaci literackiej osiemnastowiecznej Rosji. Choć wychowany w religijnej atmosferze, Fonwizin przyjął wolnomyślicielskie poglądy pod wpływem księcia Fiodora A. Kozłowskiego. Porzucił jednak te poglądy pod wpływem Iwana Jelagina i swojej siostry co doprowadziło do intensywnych studiów biblijnych i do doświadczenia religijnego nawrócenia. Jego poglądy religijne znalazły wyraz w jego pismach, szczególnie w sztukach dramatycznych i w esejach politycznych. Mimo paraliżującej choroby do końca życia głęboko wierzył w boską opatrzność.

Bibliografia

Härtel, Hans-Joachim, Byzantinisches Erbe und Orthodoxie bei Feofan Prokopovič, Würzburg: Augustinus-Verlag 1970.

Kantor, Marvin, Dramatic works of D. Fonvizin, Bern: Herbert Lang 1974.

Monnier, André, Un publicist frondeur sous Catherine II: Nicolas Novikov, Paris: Institut d’études slaves 1981.

[Prokopovich, Feofan], Peter the Great: his law on the imperial succession, the official commentary: Pravda voli monarshei, Oxford: Headstart History 1996 [1722].

Strycek, A[lexej Alois], La Russie des lumières: Denis Fonvizine, Paris: Librairie des Cinq Continents 1976.

Елагин, И[ван] П., Повесть о себе самом, Русский архив 1864, no. 1, col. 107.

Ефремов, П.А., Примечания, in: Денис И. Фон-Визин, Сочинения, письма и избранные переводы, Санкт-Петербург: П.И. Глазунов 1866.

Люстров, Михаил Ю., Фонвизин, Москва: Молодая Гвардия 2013.

Пустомеля, сатирическій журнал 1770, Москва: Селивановский 1858.

Фонвизин, Денис И., Собрание сочинений, Мосва: Государственное Издательство Художественной Литературы 1959, vols. 1-2.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-11-06

Jak cytować

Drozdek, A. (2014). Fonwizin: od wiary w przeznaczenie do wiary w opatrzność. Elpis, (16), 43–47. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/6

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora