Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych

Autor

  • Rafał Jurowiec Uniwersytet w Białymstoku

Słowa kluczowe:

opodatkowanie dochodu duchownych, zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu osiąganego przez osoby duchowne

Abstrakt

Niniejsze opracowania ma na celu przybliżenie systemu opodatkowania osób duchownych w Polsce. Przedstawia ewolucję opodatkowania duchownych w okresie od II wojny światowej po dzień dzisiejszy. Ponadto ilustruje przewidziane prawem możliwości rozliczania się osób duchownych ze swego dochodu z fiskusem, zwracając szczególną uwagę na najbardziej popularne rozwiązanie wybierane przez duchownych- uiszczanie kwartalnego podatku w formie ryczałtu od dochodów osób duchownych, stawki i procedurę przewidziane dla tej formy opodatkowania.

Bibliografia

Babiarz S., Bogucki S., Dumas A., Pęk R., Presnarowicz S., Pustuł S., „Ryczałty w prawie podatkowym”, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Bartosiewicz A., Kubacki R., „Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Komentarz”, ABC, Warszawa 2011 r.

Etel L., „Czy Kościoły i księża płacą w Polsce podatki?”, Przegląd Podatkowy” 2002, nr 6.

Etel L., Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., „Prawo podatkowe”, Difin, Warszawa 2005.

Patyk J., „Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych”, TNOIK, Toruń 2008.

Tyrakowski M., „Opodatkowanie Dochodów Kościoła Katolickiego w Polsce”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005

Dekret „o podatku dochodowym” z dnia 8 stycznia 1946 r., Dz.U. z 1947 nr 25 poz.99.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. „o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych”,

Dz.U. 1949 nr 40 poz. 292.

Okólnik Ministerstwa Finansów nr PO 23/57 z dnia 9 października 1957, dot. „zgłaszania przez duchownych obowiązku podatkowego w podatku dochodowym” , Dz.Urz. Min. Fin. Nr 9, poz.31.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r., „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania” Dz.U.2005.231.1965 ze zm.

Ustawa z dnia 27 listopada 1998 r. „o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.” Dz.U.1998.144.930 ze zm.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1992r., sygn. I KZP 1/92.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Łodzi, z dnia 31 sierpnia 1999 r., sygn. I SA/Łd 1365/97.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. I SA/Op 531/13.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-11-10

Jak cytować

Jurowiec, R. (2014). Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych. Elpis, (16), 215–220. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/44

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.