Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02

Słowa kluczowe:

prawosławie, terminologia, ksiądz, kapłaństwo, denotacja

Abstrakt

Artykuł analizuje problem nieujednoliconej i nieusystematyzowanej terminologii prawosławnej w języku polskim, w której zauważalna jest nie tylko obecność nieuporządkowanych i nieopracowanych konotacji wielu terminów, lecz także zauważalny brak jednoznacznie zamkniętych denotacji wielu terminów. Artykuł skupia się na przykładach związanych z określeniem drugiego stopnia kapłaństwa, obecnych w źródłach pisanych i mowie potocznej. Na ich podstawie możemy zaobserwować różne próby rozwiązania problemu braku wiodącej denotacji. Chociaż niektóre z postulatów zostały przedstawione w latach 60. XX wieku, to do chwili obecnej, nie znalazły one spójnej i powszechnej akceptacji i upowszechnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-16

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2019). Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (21), 15–19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02

Numer

Dział

Artykuły