Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie | Ярема | Elpis

Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie

Ростислав Ярема

Abstrakt


Autor podejmuje problem funkcjonowania mechanizmów współzależności między współczesnym biznesem w Rosji a moralnością, podejmuje kwestię dialektycznej, diachronicznej korelacji tych pojęć bądź też próbę rozpatrzenia synchronicznego ich współdziałania zorientowanego na ogólny dobrobyt społeczeństwa. W toku analizy problemu autor prezentuje przykłady z działalności przedsiębiorczej przemysłowców i filantropów przełomu XIX-XX ww., rozpatruje rolę prawosławnych wartości i ukształtowanych na ich gruncie tradycji narodowych w toku kształtowania się wymienionych mechanizmów.

Słowa kluczowe


moralny biznes; żądza bogacenia się; stawianie celów w biznesie; odpowiedzialność społeczna; przedsiębiorcy końca XIX – początku XX ww.; wartości prawosławne

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Браим И. Этика делового общения. - Минск, 1996.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая индустриальная волна на Западе. Антология, Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.: Academia,1999.

Тюленев А.И. Нравственный бизнес как проблема социологической науки и социальной практики. – Вестник экономики, права и социологии, 2015, №1.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: (пер. с англ.). – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2006.
DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.