Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie

  • Ростислав Ярема badacz niezależny
Słowa kluczowe: moralny biznes, żądza bogacenia się, stawianie celów w biznesie, odpowiedzialność społeczna, przedsiębiorcy końca XIX – początku XX ww., wartości prawosławne

Abstrakt

Autor podejmuje problem funkcjonowania mechanizmów współzależności między współczesnym biznesem w Rosji a moralnością, podejmuje kwestię dialektycznej, diachronicznej korelacji tych pojęć bądź też próbę rozpatrzenia synchronicznego ich współdziałania zorientowanego na ogólny dobrobyt społeczeństwa. W toku analizy problemu autor prezentuje przykłady z działalności przedsiębiorczej przemysłowców i filantropów przełomu XIX-XX ww., rozpatruje rolę prawosławnych wartości i ukształtowanych na ich gruncie tradycji narodowych w toku kształtowania się wymienionych mechanizmów.

Bibliografia

Браим И. Этика делового общения. - Минск, 1996.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая индустриальная волна на Западе. Антология, Под редакцией В.Л. Иноземцева. – М.: Academia,1999.

Тюленев А.И. Нравственный бизнес как проблема социологической науки и социальной практики. – Вестник экономики, права и социологии, 2015, №1.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: (пер. с англ.). – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2006.

Opublikowane
2017-12-20
Jak cytować
Ярема, Р. (2017). Biznes i moralność: sprzeczność czy współbrzmienie. Elpis, (19), 201-206. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.23
Dział
Artykuły