Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 19 (2017) Cerkiew prawosławna w carskiej Rosji Abstrakt  PDF (English)
Antoni Mironowicz
 
No 19 (2017) Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos dla Rosji Abstrakt  PDF
Tomasz Kuprjanowicz
 
No 19 (2017) Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku Abstrakt  PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
No 17 (2015) Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu Abstrakt  PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz
 
No 19 (2017) Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej – historia zniszczeń Abstrakt  PDF
Krystyna Stawecka
 
No 18 (2016) Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 18 (2016) Rekonstrukcja części ołtarzowej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraskiej Ławrze Abstrakt  PDF
Adam Musiuk
 
No 18 (2016) Życie i działalność cerkiewna metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) do publikacji Deklaracji (1927) Abstrakt  PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
No 18 (2016) Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni Abstrakt  PDF (Русский)
Artur Aleksiejuk
 
No 18 (2016) Religijny czynnik w powstaniu pamięci historycznej narodu białoruskiego (na przykładzie Cerkwi prawosławnej na Białorusi w latach 1941-1945) Abstrakt  PDF (Русский)
Александр Велисейчик
 
No 17 (2015) Geneza josiflaństwa i funkcjonowanie opozycji w ruchu niewspominających Abstrakt  PDF
Kamila Pawełczyk-Dura
 
No 17 (2015) Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego Abstrakt  PDF
Marcin Mironowicz
 
No 15 (2013) Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w B iłgoraju Abstrakt  PDF
Stefan Dmitruk
 
No 16 (2014) Fenomen świętości w systemie poglądów filozoficzno-religijnych Abstrakt  PDF (Русский)
Zoja Kuca
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.