Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752)

  • Владимир Помелов ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики
  • Людмила Сахарова ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава РФ, кафедра гуманитарных и социальных наук, заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук
  • Василий Сахаров ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра педагогики
Słowa kluczowe: miasto Chłynow, Kiprian Skripicyn, Weniamin Sachnowski, Warlaam Skamnicki, Anthony Illiaszevicz, M.E.Finicki, Wiacka szkoła słowiańsko-łacińska

Abstrakt

Artykuł opisuje wydarzenia, które miały miejsce w mieście Chłynow (Vyatka) w latach 1737-1752. Szczególną uwagę zwraca się na działalność biskupów w zakresie rozwoju edukacji.W tym okresie powstała szkoła słowiańsko-łacińska, założona
w 1734 r. przez biskupa Laurencjusza Gorki.

Bibliografia

Верещагин А.С. История Вятской духовной семинарии // Вятские Епархиальные Ведомости. – 1868, №4. – С. 64-72.

Верещагин А.С. История Вятской духовной семинарии // Вятские Епархиальные ведомости. – 1868, №12. – С. 197-204.

Верещагин А.С. История Вятской духовной семинарии // Вятские Епархиальные Ведомости. – 1884, №12. – С. 268-280.

Верещагин А.С. Краткий очерк истории Вятской духовной семинарии // Столетие Вятской губернии: В 2 т. Вятка, 1870. Т.2. – С. 581-612.

Верещагин А.С. Ученый южнорусс на Вятке в XVIII в. // Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1895 г. Отдел IV. – Вятка, 1894. – С. 302-321.

Два прошения М.Е. Финицкого преосвященному Варлааму Скамницкому. 1743 и 1745 гг. // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вып. IV. – Вятка, 1905. – С. 95-97.

Доношение преосвященному Киприану 13 марта 1739 г. // Вятские Епархиальные Ведомости. – 1884, №11. – С. 260.

Малюгин П.К. Выписки по истории школы Вятского края XVIII в. Рукопись – 40 л.

Никитников Г.А. Иерархия Вятской епархии. – Вятка, 1863. – 214 с.

Расходная книга семинарских денег на 1736г. в архив консистории // Вятские епархиальные ведомости. – 1884, №8. – С. 166.

Эммаусский А.В. Исторический очерк Вятского края XVII-XVIII вв. Киров, 1956. – 260 с.

Opublikowane
2018-12-12
Jak cytować
Помелов, В., Сахарова, Л., & Сахаров, В. (2018). Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752). Elpis, (20), 111-117. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.11
Dział
Artykuły