„Anielskie moce, spieszcie” – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02

Słowa kluczowe:

Narodzenie Chrystusa, Boże Narodzenie, Roman Melodos, hymnografia, Prawosławie

Abstrakt

Święto Narodzenia Chrystusa pod wieloma względami podobne jest do święta świąt – Zmartwychwstania Chrystusa. Jednym z podobieństw jest rozbudowany okres przedświąteczny, którego ostatnie dni (20-24 grudnia) przypominają Wielki Tydzień. Na jutrzniach śpiewane są stichery autorstwa św. Romana Melodosa, o podniosłej treści i własnej uroczystej melodii. Nazwa całego cyklu pochodzi od wersu rozpoczynającego pierwszy utwór: „Anielskie moce, spieszcie”. Hymny wprowadzają wiernych w uroczystość Narodzenia Chrystusa i zachęcają do rozważania misterium w świetle teologii dogmatycznej oraz życia duchowego. Niniejszy artykuł stanowi analizę dwunastu pierwszych sticher (z dwóch pierwszych dni przedświęcia – 20 i 21 grudnia). Autor zaproponował polskie tłumaczenie każdej ze sticher, a także opatrzył teksty komentarzem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Jurewicz, O. (2020). Słownik grecko-polski. Warszawa.

Kondaki i ikosy sv. Romana Sladkopevca na nekotorye dni svâtym, nekotorye dni nedeli, nekotorye nedeli, na dvunadesâtye prazdniki i na každyj den' strastnoj sedmicy i stihiry ego že na preprazdnstvennye i poprazdnstvennye dni pred roždestvom Hristovym i po roždestve Hristove. (1881). (S. Cvetkov, Tłum.). Moskva. [Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни святым, некоторые дни недели, некоторые недели, на двунадесятые праздники и на каждый день страстной седмицы и стихиры его же на препразднственные и попразднственные дни пред рождеством Христовым и по рождестве Христове. (1881). (С. Цветков, Tłum.)], [online] https://azbyka.ru/otechnik/Roman_Sladkopevets/stihiry-predprazdnstvennye-i-poprazdnstvennye-pred-rozhdestvom-hristovym-i-po-rozhdestve-hristove/#sel=1:1,1:3, [13.02.2023]

Menaion – December 21. [online] https://dcs.goarch.org/goa_2022_0912/dcs/h/s/2022/12/21/ma/gr-en/index.html, [11.02.2023]

Menaion – December 20. [online] https://dcs.goarch.org/goa_2022_0912/dcs/h/s/2022/12/20/ma/gr-en/index.html, [11.02.2023]

TA MĪNAIA. DEKEMVRIOS. TĪ K’ TOU AUTOU MĪNOS [ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΗ Κ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ]. [online] http://www.christopherklitou.com/menaia_20_december_greek.htm, [8.02.2023]

TA MĪNAIA. DEKEMVRIOS. TĪ ΚΑ’ TOU AUTOU MĪNOS [ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΗ ΚΑ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ]. [online] http://www.christopherklitou.com/menaia_21_december_greek.htm, [8.02.2023]

TA MĪNAIA. DEKEMVRIOS. TĪ ΚD’ TOU AUTOU MĪNOS [ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ. ΤΗ ΚΔ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ]. [online] http://www.christopherklitou.com/menaia_24_december_greek.htm, [8.02.2023]

The 20th Day Of The Month Of December. The Forefeast Of The Nativity In The Flesh Of Our Lord, God & Savior Jesus Christ. [online] https://www.ponomar.net/maktabah/MenaionLambertsenDecember2000/1220.html, [10.02.2023]

V 20-j den'. Predprázdnstvo po plóti Roždestvá Góspoda Bóga i Spása nášego Iisúsa Hristá. I pámâtʹ svâtágo svâŝennomúčenika Ignatiâ Bogonósca, w: Mineâ. Dekabrʹ [В 20-й день. Предпра́зднство по пло́ти Рождества́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И па́мять свята́го священному́ченика Игнатия Богоно́сца, w: Минея. Декабрь]. [online] https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-dekabr/20, [5.02.2023]

V 21-j den'. Predprázdnstvo Roždestvá Hristóva, W: Mineâ. Dekabr' [В 21-й день. Предпра́зднство Рождества́ Христо́ва, w: Минея. Декабрь]. [online] https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-dekabr/21 [5.02.2023]

Ménée de Décembre. [online] http://sobor.fr/index.php?content=article&category=library&id=2018-06-26-4&lang=fr#20, [8.02.2023]

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Karczewski, P. (2023). „Anielskie moce, spieszcie” – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa. Elpis, (25), 25–33. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02

Numer

Dział

Artykuły