Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.05

Słowa kluczowe:

Włodzimierz Łosski (1903-1958), teologia apofatyczna, teologia katafatyczna, Trójca Święta

Abstrakt

Włodzimierz Łosski (1903-1958) był jednym z najwybitniejszych teologów prawosławnych XX wieku. Czerpiąc z mądrości Greckich Ojców Kościoła starał się pomóc w rozumieniu dogmatu trynitarnego. Za niezbędne w refleksji teologicznej nad Trójcą Przenajświętszą uważał korzystanie z apofatycznego i katafatycznego orzekania o Bogu. Misterium Boga, Który zarazem jest Trójcą i jednością stanowi nierozwiązywalną trudność (gr. aporia) dla ludzkiego rozumu. W przedstawieniu prawdy o Bogu należy unikać niebezpieczeństwa modalizmu oraz niebezpieczeństwa tryteizmu. Bazując na nauczaniu patrystycznym Łosski ukazywał Boga Ojca jako jedyną podstawę (gr. arche), jedynę źródło (gr. pege) oraz jedyną zasadę (gr. aitia) Trójcy Świętej. Charakterystyczne dla jego teologii jest wyróżnienie dwóch ekonomii zbawczych, a mianowicie: ekononii Syna i ekonomii Ducha, których celem jest urzeczywistnianie zbawczego dzieła w Kościele.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-25

Jak cytować

Gapińska, A. (2019). Trójca Święta w refleksji teologicznej Włodzimierza Łosskiego. Elpis, (21), 35–39. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.05

Numer

Dział

Artykuły