Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 16 (2014) Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim Abstrakt  PDF
Andrzej Kuźma
 
No 12 (2010) Eklezjologia Aleksego Chomiakowa Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 19 (2017) Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku Abstrakt  PDF
Natallia Harkovich
 
No 19 (2017) Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku do XVIII wieku Abstrakt  PDF
Marcin Mironowicz
 
No 15 (2013) Eklezjalny wymiar współczesnego chrześcijaństwa Abstrakt  PDF (Русский)
Ks. Biskup Jerzy Pańkowski
 
No 17 (2015) 500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku Abstrakt  PDF
Antoni Mironowicz
 
No 12 (2010) Krótka historia Prawosłanego Autonomicznego Kościoła Świętej Góry Synaj Abstrakt  PDF
Ks. Doroteusz Sawicki
 
No 19 (2017) Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918) Abstrakt  PDF
Jarosław Szczur
 
No 11 (2009) Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 18 (2016) Autokefalia w świetle przygotowań do Wielkiego Soboru Abstrakt  PDF (English)
Andrzej Borkowski
 
No 18 (2016) „Oto matka moja i moi bracia” – chrześcijańskie rozumienie rodziny Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 18 (2016) Edukacja prawosławna w Polsce Abstrakt  PDF (English)
Antoni Mironowicz
 
No 17 (2015) Chrześcijańska eschatologia i socjalna praktyka Cerkwi, Abstrakt  PDF
Дионисий Мартышин, Павел Бочков
 
No 17 (2015) Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 12 (2010) Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosłanego Abstrakt  PDF
Biskup Jerzy Pańkowski
 
No 15 (2013) Święci Cyryl i M etody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego Abstrakt  PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz
 
No 17 (2015) Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 12 (2010) Kult świętych w Prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 15 (2013) Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670) Abstrakt  PDF
Daniel Sawicki
 
No 15 (2013) Biblijna nauka o świętości człowieka Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 15 (2013) Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku Abstrakt  PDF (English)
Antoni Mironowicz
 
No 14 (2012) Demokracja w pojęciu Kościoła prawosławnego. Abstrakt  PDF
Grigorios M. Liantas
 
No 14 (2012) Globalizacja w nauczaniu Kościoła prawosławnego i stanowisko Kościoła Grecji w tej kwestii. Abstrakt  PDF
Athanasios A. Angelopoulos
 
No 13 (2011) Sakrament Świętego Chrztu Abstrakt  PDF
Ks. Doroteusz Sawicki
 
No 12 (2010) O ikonografii świętych w prawosławiu Abstrakt
Jarosław Charkiewicz
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.