Historyczne uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.04

Słowa kluczowe:

Prawosławie, historia kościoła, sobór, Rosyjski Kościół Prawosławny

Abstrakt

Artykuł podejmuje historyczne uwarunkowania jednego z ważniejszych soborów, który odbył się w ruskiej cerkwi. Został zwołany przez cara Iwana IV, na początku 1551 r. w Moskwie i przeszedł do historii pod nazwą Sobór Stu Rozdziałów. Nazwa soboru wynika z jego postanowień – dokumentu końcowego, który zawierał sto artykułów (rozdziałów). Niniejszy artykuł ma za zadnie ukazać zawiłości historyczne jakie były obecne w cerkwi na Rusi w XVI w., z których wynikała potrzeba zwołania soboru. Druga część artykułu przedstawia okoliczności otwarcia oraz przebieg obrad soborowych.

Bibliografia

Anchimiuk, Jeremiasz, abp. (2003). Reformy Patriarchy Nikona. W: Zieniuk, J. (red.), Chrześcijaństwo Kościół Prawosławie. Białystok: Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. s. 14-22.

Andrusiewicz, A. (2001). Cywilizacja rosyjska. (T. I). Książka i Wiedza. Bazylow, L. (2006). Historia Rosji. (wyd. IV). Wrocław.

Bočkarevv, W. A. (1906). Stoglav i istoriâ Sobora 1551 g. Ûhnov. [Бочкарев, В. А. (1906). Стоглав и история Собора 1551 г. Юхнов].

Bulgakov, M. (1870). Istoriâ Russkoj Cerkvi. (T. 6, Kn. I). Sanktpeterburg. [Булгаков, М. (1870). История Русской Церкви. (Т. 6, Кн. I). Санктпетербург].

Čerepnin, L. V. (1978). Zemskie sobory Russkogo gosudarstva v XVI - XVII vv. Moskva. [Черепнин, Л. В. (1978). Земские соборы Русского государства в XVI - XVII вв. Москва].

Florâ, B.N. (2010). Ioann IV Vasilevič. W: Pravoslavnaâ Enciklopediâ. (T. XXIII, s. 628-641). Moskva [Флоря, Б.Н. (2010). Иоанн IV Василевич. W: Православная Енциклопедия. (T. XXIII, s. 628-641). Москва].

Kartašev, A.V. (1959). Očerki po istorii Russkoj Cerkvi. (T. I), Pariž: YMCA-Press [Карташев, А.В. (1959). Очерки по истории Русской Церкви. (Т. I), Париж: YMCA-Press].

Pawłow, A., Perrie, M. (2008). Iwan Groźny car i tytan. Warszawa.

Sawicki, D. (2012), Dziedzictwo Soboru Stu Rozdziałów oraz rola św. Maksyma Greka w nauczaniu staroobrzędowców-pomorców. Cerkiewny Wiestnik, 1/2012, 37-45.

Sawicki, D. (2013). Idee „Świętej Rusi” i „Trzeciego Rzymu” i ich miejsce w nauczaniu staroobrzędowców pomorskich. Cerkiewny Wiestnik, 1/2013, 47-63.

Serczyk, W.A. (2004). Iwan IV Groźny. Wrocław.

Sinicyna, N.V. (2000). Russkaâ Cerkovʹ v period avtokefalii; učreždenie Patriaršestva. W: Pravoslavnaâ Enciklopediâ. (T. Russkaâ Pravoslavnaâ Cerkovʹ, s. 61-80). Moskva. [Синицына, Н.В. (2000). Русская Церковь в период автокефалии; учреждение Патриаршества. W: Православная Енциклопедия. (T. Русская Православная Церковь, s. 6180). Москва].

Sinicyna, N.V. (2004). Vasilij III Ioannovič. W: Pravoslavnaâ Enciklopediâ. (T. VII, s. 115-122). Moskva. [Синицына, Н.В. (2004). Василий III Иоаннович. W: Православная Енциклопедия. (T. VII, стр. 115-122). Москва].

Smirnovʹ, I., I. (1944). Ivan Groznyj. Leningrad. [Смирновь, И., И. (1944). Иван Грозный. Ленинград].

Smykowska, E. (2008). Liturgia prawosławna – mały słownik. Warszawa: Verbinum.

Stefanovič, D. (1909). O Stoglave. Ego proishoždenie, redakciâ i sostav. Sankt-Peterbúrg. [Стефанович, Д. (1909). О Стогла ве. Его происхождение, редакция и состав. Санкт-Петербу́рг].

Stempa, T. (2016). Cerkiew prawosławna w Polsce. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Stoglav. (1862). Kazanʹ: v Tipografii Gubernskago Pravleniâ [Стоглавъ. (1862). Казань: в Типографии Губернскаго Правления].

Špakov, A., J. (1903). Stoglav. Kiev. [Шпаков, А., Й. (1903). Стоглав. Киев].

Trubačev, A. (2000). Kanonizaciâ svâtyh v Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. W: Pravoslavnaâ Enciklopediâ. (T. Russkaâ Pravoslavnaâ Cerkovʹ, s. 346-371). Moskva. [Трубачев, А. (2000). Канонизация святых в Русской Православной Церкви. W: Православная Енциклопедия. (T. Русская Пра вославная Церковь, стр. 346-371). Москва].

Tryczyk, M. (2009). Między Imperium a Świętą Rosją. Wrocław: Wydawnictwo Novae Res.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Wilkiel, K. (2019). Historyczne uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów. Elpis, (21), 27–33. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.04

Numer

Dział

Artykuły