Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii

  • Krzysztof Kuderski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: Bóg, cnota, człowiek, dusza, umysł, serce

Abstrakt

Serce jest jednym z głównych pojęć pojawiających się w dziełach Filona z Aleksandrii. Jest one interpretowane w sposób alegoryczny. Filon wskazuje na ścisły związek serca z umysłem. W jego odczuciu, serce spełnia rolę kierowniczą i ożywiającą umysł. Po przez serce człowiek może doskonalić się w cnotach chrześcijańskich. Dzięki cnotom człowiek zbliża się do Boga.

Bibliografia

Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma, Warszawa 1990.

Filon Aleksandryjski, O stworzeniu świata, tł. L. Joachimowicz, Instytut Wydawniczy ”Pax”, Warszawa 1986.

Osmański M., Filon z Aleksandrii. Etyka upodabniania się do Boga, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Матусова Е. Д., Филон Александрийский, пер. и комм. А. В. Вдовиченко, М. Г. и В. Е. Витковские, О. Л. Левинской, вступ. ст. Е. Д. Матусовой, Москва 2000.

Opublikowane
2018-12-11
Jak cytować
Kuderski, K. (2018). Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii. Elpis, (20), 65-69. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.07
Dział
Artykuły