Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

  • Jakub Kostiuczuk Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: Rosyjski Kościół Prawosławny, nauczanie społeczne Kościoła, bioetyka, Kościół a państwo, etyka chrześcijańska

Abstrakt

Społeczne nauczanie Kościoła to bardzo ważna dziedzina jego działalności. Kościół jest wezwany, by na bieżąco
udzielać odpowiedzi wiernym na wszystkie ważne i nurtujące pytania dotyczące ich życia w świecie. Artykuł przedstawia proces formułowania społecznej nauki Rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Opisuje oficjalne dokumenty tego Kościoła, przedstawiając krótko ich treść.

Bibliografia

Карташёв А. В., Очерки по истории Русской Церкви. t. 2 YMCA-PRES, Париж 1959, Reprint: Москва 1991, s 323-366.

Schmemann A., Droga Prawosławia w historii, przekł. ks. Henryk Paprocki, Białystok 2001, s. 326.

Цыпин В. Протоиерей, История Русской Церкви (Синодальный период), w: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-sinodalnyj-period/5_4 (dostęp na: 03.08.2018).

Булгаков С. В., Настолная книга для священно-церковно-служителей, т. 1 и 2 , Издательский отдел Московского Патиархата, 1992.

Архиерейский Собор РПЦ 29 ноября — 2 декабря 1994 г.: Документы. Доклады, Москва 1995.

Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата об «Об основах социальной концепции Русской Православной Церкви», w: http://www.patriarchia.ru/db/text/422562.html (dostęp na 05.08.2018).

Определение Юбилейного Архиерейского Собора «Об основах социальной концепции Русской Православной Церкви », w: https://mospat.ru/archive/page/sobors/2000-2/384.html (dostęp na 05.08.2018).

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, Москва 2000.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, w: http://www.wco.ru/biblio/books/koncep1/Main.htm (dostęp na 05.08.2018).

О недопустимости использования в медицине эмбриональных стволовых клеток, Заявление Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике при Московской Патриархии, patrz: http://www.patriarchia.ru/db/text/24929.html. (dostęp na 07.08.2018).

Kostiuczuk J. Abp, Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Wyd.: Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2018.

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, Patrz: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html. (dostęp na 07.08.2018).

Podstawy nauki Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego o godności, wolności i prawach człowieka, tłum. Paweł Przeciszewski, w: Elpis, Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, Rocznik XII (XXIII) Zeszyt 21-22 (34-35), s. 399-429.

Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии, patrz: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html (dostęp na 07.08.2018).

О канонических аспектах церковного брака. Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года, w: http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html (dostęp na: 08.08.2018).

Opublikowane
2018-12-11
Jak cytować
Kostiuczuk, J. (2018). Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Elpis, (20), 9-15. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.01
Dział
Artykuły

Inne teksty tego samego autora