Mistyczne znaczenie ognia

  • Paweł Gocko Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: ogień, mistycyzm, Święty Ogień, Pismo Święte, chrześcijaństwo

Abstrakt

Ogień jest jednym z żywiołów i zjawisk otaczającego świata, poprzez który Bóg objawia człowiekowi Swą moc. We wszystkich kulturach i religiach stanowi ważne zjawisko, które jest przedmiotem kultu i mistycznego kontaktu z Bogiem. W sposób szczególny przejawia się w chrześcijaństwie i posiada wiele symboli, na co przykłady znajdujemy w licznych cytatach z Pisma Świętego. Jego obecność i znaczenie w chrześcijaństwie podkreśla coroczne zstąpienie Świętego Ognia w Grobie Pańskim w Jerozolimie, które jest symbolem Bożej łaski i życia w Duchu Świętym. Ogień będzie obecny także w czasach ostatecznych, jako przedmiot zagłady
świata i potępienia grzeszników. Niewątpliwie ogień jest zatem obecny w każdej rzeczywistości i jako symbol życia i śmierci jest dla człowieka znakiem ostrzegawczym o jego przyszłości i relacjach z Bogiem. Ogień jest mistycznym znakiem kontaktu i jedności człowieka z Bogiem.

Bibliografia

Vasiliadis N., Misterium śmierci, Białystok 2005.

Siostra Maria (Jurczuk), Ziemia Święta, Cud Ognia i Chwała Obłoków, Hajnówka 1996.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2007.

Underhill E., The Essentials of Mysticism, Nowy Jork 1960.

Fłorowskij G., Восточные Отцы IV века, Paryż 1931.

Św. Serafim z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, Kraków 2008.

Opublikowane
2017-12-20
Jak cytować
Gocko, P. (2017). Mistyczne znaczenie ognia. Elpis, (19), 9-13. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.01
Dział
Artykuły