Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim

Autor

  • Jarosław Charkiewicz Warszawska Metropolia Prawosławna

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.28

Słowa kluczowe:

Prawosławie, Cerkiew, Polska, święci, męczennicy, represjonowani

Abstrakt

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, poprzez swoje liczne organizacje i jednostki, w tym naukowe, od lat gromadzi i publikuje materiały dotyczące osób represjonowanych z powodu wyznawanej wiary w okresie władzy radzieckiej. Jedną z nowych publikacji poświęconych temu tematowi jest wydana w 2015 r. przez Prawosławny Uniwersytet Humanistyczny św. Tichona w Moskwie książka pt. „Doznali krzywdy w imię Chrystusa. Prześladowania Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 1917-1956. Informator bibliograficzny. Księga pierwsza. A”. Znajdują się w niej dane dotyczące kilku tysięcy osób noszących imiona (w przypadku mnichów czy hierarchów) lub
nazwiska rozpoczynające się na literę „A”. Wśród nich znajdują się imiona dziewięciu osób związanych z Polską, w tym trzech świętych kanonizowanych przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Artykuł niniejszy przybliża ich życie i działalność.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

J. Charkiewicz, Biskup-męczennik z Lubelszczyzny, „Cerkiewny Wiestnik” 2005, nr 1, s. 38-42.

J. Charkiewicz, Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych, wyd. II, Warszawa 2008.

J. Charkiewicz, Śladami męczenników, św. męczennik Aleksy Sienkiewicz, „Wiadomości PAKP” 2007, nr 2, s. 18.

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943, Москва 1994.

Алексий Сенкевич, [в:] Православная энциклопедия, т. 1, Москва 2000, с. 652-653.

Антоний (Марценко Александр Францевич), [в:] Православная энциклопедия, т. 2, Москва 2001, с. 631.

Антоний (Храповицкий), митрополит Киевский и Галицкий, http://www.bogoslov.ru/persons/30369/index.html [dostęp:

04.2016].

База данных «За Христа пострадавшие»: http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans [dostęp: 04.04.2016].

Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру в 20 столетии / Сост.: Л.П.Рылкова, Киев 2008.

А. А. Бовкало, Выпускники Санкт-Петербургской Духовной Академии, http://petergen.com/bovkalo/duhov/spbda.html [dostęp: 04.04.2016].

Бутовский полигон. 1937-1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий, Выпуск 1, Москва 1997.

Дамаскин (Орловский), игум., Амвросий (Гудко), епископ Свияжский, [в:] Православная энциклопедия, т. 2, Москва 2001, с. 137-138.

Дамаскин (Орловский), игум., Шумилов Е.Ф., Авраамий (Дернов Анатолий Иванович), [в:] Православная энциклопедия, т. 1, Москва 2000, с. 169.

Деяние Юбилейного Освященного Аpхиеpейского Собоpа Русской Пpавославной Цеpкви о собоpном пpославлении новомучеников и исповедников Российских XX века. Москва, 12-16 августа 2000 г.

А. Журавский, Жизнеописание новых мучеников Казанских. Год 1918-й, Казань 1995.

Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 20 июля 2012 года. Журнал 52, http://orthodox.org.ua/node/4549 [dostęp: 04.04.2016].

За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церков. 1917-1956. Биографический справочник, кн. I „А”, с. 21.

Епископ Никон (Рклицкий), Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого, т. 1- 7, Нью-Йорк 1956-1961.

Ермаков П.Ю., Агапит (Борзаковский Антоний Иосифович), [в:] Православная энциклопедия, т. 1, Москва 2000, с. 226-227.

К пятилетию архипастырского служения преосвященнейшего Агапита, епископа Екатеринославского и Мариупольского, в Екатеринославской епархии, Екатеринослав 1916.

Ю. А. Лабынцев, Алексий (Громадский Александр Якубович), [в:] Православная энциклопедия, т. 1, Москва 2000, с. 664-665.

Мануил (Лемешевский В.В.), митр., Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно), Erlangen 1979-1989, т. 1.

Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД „Объект Бутово” 08.08.1937-19.10.1938, Москва 1997.

М. Польский, протопресв. Новые мученики Российские, Москва 1994, ч. 1, с. 178; ч. 2.

И. Резникова, Православие на Соловках: Материалы по истории Соловецкого лагеря, Санкт-Петербург 1994.

Синодик пострадавших за веру и Церковь Христову в Бутово, Москва 1995.

Состав Святейшего Правительствующего Синода и Российской церковной иерархии на 1917 год, Петроград 1917.

В. Цыпин, прот., Арсений (Смоленец Александр Владиславович), [в:] Православная энциклопедия, т. 3, Москва 2002, с. 408-409.

В. Цыпин, прот., История Русской Церкви, 1917-1997, т. 9, Москва 1997.

Шумилов Е. Ф., Православная Удмуртия: История Ижевской и Удмуртской епархии, ХХ в., Ижевск 1996.

Э.П.Р., Антоний (Храповицкий Алексей Павлович), [в:] Православная энциклопедия, т. 2, Москва 2001, с. 646-652.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Charkiewicz, J. (2016). Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim. Elpis, (18), 183–191. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.28

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2