Uwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarów

Autor

  • Uladzimir Mazgou

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.05

Słowa kluczowe:

teologia, Prawosławie, Cerkiew, chrystianizacja, Bułgaria, człowiek

Abstrakt

Przedstawiony artykuł, stanowiący część rozprawy dysertacyjnej, porusza szczegółowe, acz bardzo istotne dla prezentacji procesu chrystianizacyjnego Bułgarii zagadnienie: świadomości narodowej jako fundamentu percepcji chrześcijaństwa. Autor wskazuje, iż mieszkańcy Pierwszego Carstwa nie byli Słowianami, sugeruje też, iż proces slawizacji mógł się zakończyć nawet po roku 1018. Przeto początki chrześcijańskiego wymiaru życia jednego z najważniejszych w swojej epoce państw Ortodoksji to de facto proces zderzenia mentalności ałtajskiej z tradycją świętych Cyryla i Metodego oraz kontaktami z papieżem Mikołajem I.

Bibliografia

Zachariasz Scholastyk, Kronika [wersja internetowa], http://www.vostlit.info/ (1. III. 2016).

Bedouelle G. OP, Kościół w dziejach, przekł. Aldona Fabiś, Poznań 1994.

Dybo A. B., Chronołogia tiurskich jazykow i lingwisticzeskije kontakty rannych tiurkow, Moskwa 2004;

Kosman M., Od chrztu do chrystianizacji. Polska, Ruś, Litwa, Warszawa 1992.

Mirczew K., Istoriczeska gramatika na bułgarski jezik, 1955.

Pritsak O., The Hunnic Language of the Attila Clan, Harvard Ukrainian Studies, 1982.

Sieriebriennikow B. A., Proischożdienije czuwasz po dannym języka [w:] Praca zbiorowa, O proischożdienii czuwaszkogo naroda, Czeboksary 1957.

Sinor D., The Hun period [w:] Tenże, The Cambridge History of early inner Asia, Cambridge 1990.

Sulimowski T, Sarmaci, Warszawa 1979.

M., Chrystianizm,[w:] Encyklopedia Kościelna księdza biskupa Nowodworskiego, t. III, Warszawa 1874, s. 336-339.

Niewęgłowski W. A. ks., Kulturowe korzenie Europy, [w:] Chrześcijańska Europa, praca zbiorowa pod redakcja naukową ks. prof. S. Urbańskiego, Warszawa 2003.

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-11

Jak cytować

Mazgou, U. (2018). Uwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarów. Elpis, (20), 49–55. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.05

Numer

Dział

Artykuły