Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego

Autor

  • Sergiusz Matwiejczuk Męski Klasztor Zwiastowania NMP w Supraślu

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.24

Słowa kluczowe:

Michał Kaczkowski, Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego, Łemkowie, czytelnie

Abstrakt

Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest badanie działalności organizacji społeczno-oświatowej Towarzystwa imienia Michała Kaczkowskiego oraz czytelni jego imienia na Łemkowszczyźnie. Towarzystwo zostało założone w drugiej połowie XIX wieku. Głównym celem organizacji była działalność społeczno-oświatowa wśród Łemków. Najwięcej czytelni im. Kaczkowskiego powstało w powiecie gorlickim, a prawosławne duchowieństwo uczestniczyło w ich działalności. Niniejszy artykuł dotyczy również osoby samego Michała Kaczkowskiego i jego działalności oświatowej.

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie

Urząd Wojewódzki w Krakowie

Archiwum Akt Nowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Opracowania i artykuły:

K. Bachman, Tło polityczne ekspansji prawosławnej na terenie Galicji przed wybuchem I Wojny Światowej. // Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Pod. red. S. Stępnia, Przemyśl 1990.

M. Grygorowicz, Czy Kaczkowski był moskafiłom? Cz. I // Nowa Zora, nr 53 z 19 lipca 1931 r.

M. Grygorowicz, Czy Kaczkowski był moskafiłom? Cz. II // Nowa Zora, nr 55 z 26 lipca 1931 r.

P. R. Megoczi. Kulturnyje institucji kak instrument nacjonalnogo razwitiia w XIX w. w Wostocznoj Galicii // Sławianskije i bałkanskie kultury XVIII-XIX ww., Moskwa 1990.

J. Moklak, Michajło Kaczkowskij i czytelnie jego imienia na Łemkowszczyźnie, „Magury’87”, Warszawa 1987.

J. Moklak, Aspekt polityczny życia religijnego Ukraińców w Galicji. Ekspansja prawosławia rosyjskiego // Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, T. 1, Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym pod red. Stanisława Stępnia. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 1990.

W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2007.

N. M. Paszajew, Istoria Galicziny na stranicach russkoj pressy wtoroj połowiny XIX w. // Istoria, istorografiia, bibliotecznoje dieło: Matieriały konferencii specialistow Gosudarstwiennoj publicznoj istoriczeskoj bibliotieki. Moskwa 23-24 marta 1993 g., Moskwa 1994.

N. M. Paszajewa, Russkije dwiżenia w Galiczynie XIX-XX ww. // Sławianskij Almanach, Moskwa 1999.

F. I. Swistun, Prikarpatskaja Rus pod władzienijem Austrii, Peter S. Hardy, Hardy Lane, Trumbull, Connecticut 06611 1970.

Szematyzm Apostolskiej Administratury Łemkowszczyzny z 1936 r.

Talergofskij Almanach, Wypusk 1, Lwow 1924.

Talergofskij Almanach, Wypusk 2, Lwow 1925.

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Matwiejczuk, S. (2017). Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego. Elpis, (19), 207-210. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.24

Numer

Dział

Artykuły