O czasopiśmie

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym tematy związane z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, religioznawców, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących prawosławia.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Od roku 2023 czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Creative Commons License CrossRef SimilarityCheck CrossRef Content Registration Open Access

 

ISSN: 1508-7719 (print)  ISNN: 2956-8258 (online) DOI: 10.15290  

Aktualny numer

Nr 6 (2004)
					Pokaż Nr 6 (2004)
Opublikowane: 2024-05-14

Pełny numer

Artykuły

 • Utylitarystyczne rozumienie osoby ludzkiej

  Maria Nowacka
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.02
 • Prawosławna koncepcja człowieka

  ks. Henryk Paprocki
  27-41
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.03
 • Etyczne problemy medycyny

  ks. Jerzy Tofiluk
  43-55
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.04
 • Kościół - początek eschatonu

  ks. Zdzisław J. Kijas
  63-75
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.06
 • Kody kreskowe: wymiar eschatologiczny

  ks. Władimir Baszkirow
  77-83
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.07
 • Eschatologia sekt

  ks. archim. Paweł Stefanow
  85-94
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.08
 • Eschatologiczny wymiar świata

  bp Jakub (Kostiuczuk)
  95-104
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.09
 • "Apostasia i anastasis" w wymiarze eschatologicznym

  ks. Jerzy Tofiluk
  105-115
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.10
 • Śmierć i nieśmiertelność

  ks. Doroteusz Sawicki
  117-136
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.11
 • Antychryst i drugie przyjście Chrystusa

  ks. Henryk Paprocki
  137-141
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.12
 • Zakony rycerskie epoki wypraw krzyżowych: powstanie, organizacja i losy kilku zakonów

  ks. Doroteusz Sawicki
  145-205
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.13
 • Akt prawny cesarza Pawła I o następstwie tronu Wszechrosji a sytuacja Kościoła Prawosławnego

  Maria Paprocka
  207-235
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.14
 • Kościół Prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918

  Antoni Mironowicz
  237-269
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.15
 • Odkrycie, ewangelizacja, czy podbój

  Ryszard Gaj
  271-314
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.16
 • Sofiologiczne przesłanki poglądów teologicznych o. Sergiusza Bułgakowa

  ks. Jerzy Tofiluk
  315-334
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.17
 • Pozycja prawna organizacji religijnych w Rosji do reform wyznaniowych Piotra I

  Jarosław Matwiejuk
  335-346
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.18

Recenzje

 • Świat i człowiek

  ks. archim. Jerzy (Pańkowski)
  349-352
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.19
 • Pytanie o ekumenizm

  ks. archim. Jerzy (Pańkowski)
  353-356
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.20

Sprawozdania

 • Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej

  ks. Doroteusz Sawicki
  9-12
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.01
 • Słowo wstępne

  metr. Sawa (Hrycuniak)
  59-61
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2004.06.05
Wyświetl wszystkie wydania
ISSN: 1508-7719 (print)  ISNN: 2956-8258 (online) DOI: 10.15290