Elpis

Elpis - Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia.


Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Czasopismo Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Elpis jest indeksowany w:

 • Erih Plus, 
 • WorldCat,
 • CrossRef
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • The Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.),
 • BAZHUM, 
 • InfoBase Index,
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals),
 • Index Copernicus Journals Master List.

 

Punktacja czasopisma:

 • Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015: 7 pkt. (wykaz B poz. 491)
 • IndexCopernicus Journals Master List 2015: 82,24 (2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34).

 

 

Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719


No 19 (2017)

Spis treści

Paweł Gocko
PDF
9-13
Adam Musiuk
PDF
15-19
Antoni Mironowicz
21-27
Marek Ławreszuk
PDF
29-33
Александр Тимофеев
35-42
Kamila Pawełczyk-Dura
PDF
43-50
Marcin Mironowicz
PDF
51-58
Павел Бочков
59-66
Daniel Sawicki
PDF
67-78
Marek Ławreszuk
PDF
79-84
Natallia Harkovich
PDF
85-95
Irena Saszko
PDF
97-105
Tomasz Tarasiuk
PDF
107-112
Magdalena Ickiewicz-Sawicka
PDF
113-119
Jarosław Szczur
PDF
121-126
Василий Сахаров, Людмила Сахарова, Владимир Помелов
127-131
Tomasz Kuprjanowicz
PDF
133-137
Krystyna Stawecka
PDF
139-147
Antoni Mironowicz
PDF
149-168
Andrzej Baczyński
PDF
169-179
Jerzy Ostapczuk
PDF
181-189
Andrzej Borkowski
PDF
191-200
Ростислав Ярема
201-206
Sergiusz Matwiejczuk
PDF
207-210
Rostislav Yarema
211-216
Сергей Иванов, Давид Рахимов
217-222