O czasopiśmie

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym tematy związane z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, religioznawców, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących prawosławia.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.


Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719

Aktualny numer

Nr 25 (2023)
					Pokaż  Nr 25 (2023)
Opublikowane: 2023-09-11

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania