Informacja o wycofaniu artykułu Lewczak, M. (2021). Monastery prawosławnej Diecezji chełmsko-bełskiej w XVI wieku – świadectwa rozwoju Prawosławia polskiego. Elpis, (23)

2021-12-21

Redakcja czasopisma Elpis informuje o wycofaniu tekstu ks. Mirosława Lewczaka Monastery prawosławnej Diecezji chełmsko-bełskiej w XVI wieku – świadectwa rozwoju Prawosławia polskiego, który został opublikowany w 23 tomie naszego czasopisma.

Artykuł (Lewczak, M. (2021). Monastery prawosławnej Diecezji chełmsko-bełskiej w XVI wieku – świadectwa rozwoju Prawosławia polskiego. Elpis, (23), 113–117. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.13) został wycofany ze względu na naruszenia standardów etycznych poprzez wykorzystanie przez ks. M. Lewczaka obszernych fragmentów artykułów prof. dr. hab. Andrzeja Gila bez wskazania ich źródła.

Artykuł został wycofany z wersji elektronicznej czasopisma. Informacja pojawi się również w papierowej wersji rocznika na rok 2022.

Redakcja czasopisma Elpis pragnie przeprosić prof. dr. hab. Andrzeja Gila za niedopatrzenie, które doprowadziło do publikacji artykułu plagiatującego jego dorobek naukowy. Opierając się na standardach COPE przyjętych i realizowanych przez Elpis, pragniemy zapewnić jak najwyższy poziom naukowy i etyczny naszego czasopisma.

Zgłoszenie nieprawidłowości z dnia 19 grudnia 2021 roku rozpatrzyliśmy w zgodzie z procedurą COPE do dnia 21 grudnia 2021 roku.