Wyszukaj

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 18 (2016) Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 17 (2015) Święci Zachodniej Rosji w czasach św. Sergiusza Abstrakt  PDF
Елена Федюкина
 
No 17 (2015) Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 15 (2013) Obrońca Wiary – topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej Abstrakt  PDF
Michał Dżega
 
No 13 (2011) Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 12 (2010) Kult świętych w Prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.