Wyszukaj

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 19 (2017) Cisza w nabożeństwie prawosławnym Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 16 (2014) Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 18 (2016) Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni Abstrakt  PDF (Русский)
Artur Aleksiejuk
 
No 16 (2014) Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 14 (2012) Modlitwy odmawiane przed amboną. Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 14 (2012) O wspominaniu świętych podczas proskomidii. Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 14 (2012) Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich". Abstrakt  PDF
ks. Marek Ławreszuk
 
No 14 (2012) Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 13 (2011) Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 13 (2011) Ikonostas Abstrakt  PDF
Tatiana Misijuk
 
No 13 (2011) Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną Abstrakt  PDF
Włodzimierz Wołosiuk
 
No 13 (2011) Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 14 (2012) "Muzyka zwrócona ku Bogu" Abstrakt  PDF
Anna Vorozhko
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.