Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 19 (2017) Cisza w nabożeństwie prawosławnym Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 16 (2014) Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 18 (2016) Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni Abstrakt  PDF (Русский)
Artur Aleksiejuk
 
No 16 (2014) Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 13 (2011) Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 14 (2012) "Muzyka zwrócona ku Bogu" Abstrakt  PDF
Anna Vorozhko
 
No 14 (2012) Modlitwy odmawiane przed amboną. Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 14 (2012) O wspominaniu świętych podczas proskomidii. Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 14 (2012) Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich". Abstrakt  PDF
ks. Marek Ławreszuk
 
No 14 (2012) Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 13 (2011) Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 13 (2011) Ikonostas Abstrakt  PDF
Tatiana Misijuk
 
No 13 (2011) Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną Abstrakt  PDF
Włodzimierz Wołosiuk
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.