Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 13 (2011) Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 18 (2016) Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 17 (2015) Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 17 (2015) Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 16 (2014) Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 15 (2013) Święci Cyryl i M etody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego Abstrakt  PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz
 
No 13 (2011) Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 12 (2010) O ikonografii świętych w prawosławiu Abstrakt
Jarosław Charkiewicz
 
No 12 (2010) Kult świętych w Prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 12 (2010) Świętość człowieka w nauczaniu Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Artur Jezierski
 
No 15 (2013) Obrońca Wiary – topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej Abstrakt  PDF
Michał Dżega
 
No 15 (2013) Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku Abstrakt  PDF
Piotr Chomik
 
No 15 (2013) Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 15 (2013) Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i M etodego Abstrakt  PDF
Krzysztof Leśniewski
 
No 14 (2012) O wspominaniu świętych podczas proskomidii. Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.