Mironowicz, Antoni. „Bractwa Cerkiewne Na Terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego W XVI–XVIII Wieku”. Elpis, no. 14 (listopad 23, 2014): 307–368. Udostępniono luty 21, 2024. https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/93.